اثرات گرم شدن کره زمین!

سفید شدن مرجان ها!

تاریخ انتشار : ۱۷:۰۵ ۱۷-۱۰-۱۳۹۶

سفید شدن مرجان ها یکی از واضح ترین نشانه های اثرات گرم شدن کره زمین است که به طور پیوسته دماهای اقیانوس را تحت فشار قرار داده است. تصویر بالا یک صحنه در اقیانوس هند را نشان می دهد

تبریز امروز:

مطالعه جدیدی در مورد سفید شدن مرجان ها نشان داد که این پدیده به مراتب پیچیده تر شده است، زیرا صخره ها دیگر نمیتوانند در موارد شدید بهبود یابند.این احتمالا یکی از نشانه های واضح ترین اثرات گرم شدن کره زمین است که به طور پیوسته دماهای اقیانوس را تحت فشار قرار داده است. تصویر بالا  یک صحنه در اقیانوس هند را نشان می دهد .


نظرات کاربران


@