ستاره دنباله دار ISON

تلسکوپ هابل در 19 اردیبهشت 1398 به کجا می نگریست ؟

تاریخ انتشار : ۱۶:۰۷ ۱۹-۰۲-۱۳۹۹

در زمان تصویر برداری هابل از این ستاره ، ستاره دنباله دار (ISON -(C / 2012 S1 با سرعت 48000 مایل در ساعت به سمت خورشید می سوخت. ستاره دنباله دار 403 میلیون مایل از زمین ، از بین مدار مریخ و مشتری عبور کرد..

تبریز امروز:

19--- اردیبشهت 98

 

در زمان تصویر برداری  هابل از این ستاره ، ستاره دنباله دار (ISON -(C / 2012 S1 با سرعت 48000 مایل در ساعت به سمت خورشید می سوخت. ستاره دنباله دار 403 میلیون مایل از زمین ، از بین مدار مریخ و مشتری عبور کرد..


نظرات کاربران


@