عکس تلسکوپ هابل در 16 اردیبهشت ماه سال 1398

مرکز کهکشان راه شیری

تاریخ انتشار : ۱۱:۴۶ ۱۶-۰۲-۱۳۹۹

این تصویر مادون قرمز از مرکز کهکشان راه شیری ما خیل انبوه از ستارگان عظیم و ساختارهای پیچیده را در گاز یونیزه شده داغ که به دور هسته کهکشانی می چرخد ، نشان می دهد.

تبریز امروز:

مرکز کهکشان راه شیری  - در 5 ماه می

این تصویر مادون قرمز از مرکز کهکشان راه شیری ما خیل انبوه از ستارگان عظیم و ساختارهای پیچیده را در گاز یونیزه شده داغ که به دور هسته کهکشانی می چرخد ، نشان می دهد.


نظرات کاربران


@