احتمال وجود حیات

ماه فرا خورشیدی

تاریخ انتشار : ۰۸:۱۷ ۰۹-۰۸-۱۳۹۶

ستاره شناسان از احتمال پیدا کردن نخستین ماه فراخورشیدی در اطراف سیاره «Kepler 1625-b» خبر داده اند ماه فراخورشیدی می تواند نشانه ای از وجود حیات فرا زمینی در این سیاره باشد

تبریز امروز:

ماه در خارج ازمنظومه

 

ستاره شناسان از احتمال پیدا کردن نخستین ماه فراخورشیدی در اطراف سیاره «Kepler 1625-b» خبر داده اند

 ماه فراخورشیدی می تواند نشانه ای از وجود حیات فرا زمینی در این سیاره باشد


نظرات کاربران


@