فراخوان آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد

همبستگی با افراد دارای اوتیسم.

تاریخ انتشار : ۱۲:۴۴ ۱۶-۰۱-۱۳۹۹

در روز جهانی آگاهی درباره اوتیسم، حقوق افراد دارای اوتیسم را به رسمیت شناخته و جشن می گیریم. گرامیداشت امسال در بحبوحه بحران سلامت عمومی برگزار می شود. بحران حاضر برخلاف سایر بحران های گذشته زندگی ما، بحرانی است که افراد مبتلا به اوتیسم را متعاقب ویروس کرونا و اثر آن بر جامعه در معرض خطری نامتناسب قرار می دهد.

تبریز امروز:

فراخوان آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد برای همبستگی با افراد دارای اوتیسم.

در روز جهانی آگاهی درباره اوتیسم، حقوق افراد دارای اوتیسم را به رسمیت شناخته و جشن می گیریم. گرامیداشت امسال در بحبوحه بحران سلامت عمومی برگزار می شود. بحران حاضر برخلاف سایر بحران های گذشته زندگی ما، بحرانی است که افراد مبتلا به اوتیسم را متعاقب ویروس کرونا و اثر آن بر جامعه در معرض خطری نامتناسب قرار می دهد.


نظرات کاربران


@