بلاروس

آواز بهاری پرندگان

تاریخ انتشار : ۱۸:۲۳ ۱۳-۰۱-۱۳۹۹

بهار بدون آواز پرنده دمیده نمی شود ، آواز پرندگان در کشور بلاروس در ویدئو ارائه شده است.

 تبریز امروز:

گروه کر پرندگان

بهار بدون آواز پرندگان دمیده نمی شود ، در این ویدئو آواز پرندگان بلاروس به ترتیب و زمانبندی ارائه می گردد ، برای امانت داری بیشتر اسامی پرندگان و گاه نداشتن معادل فارسی ، اسم لاتین این پرندگان در زمانبندی آورده شده است . 

 

 0:0 Chaffinch
0:29 Common wood pigeon
0:36 Hawfinch
0:48 Barred warbler
01:13 Golden oriol
01:29 Common cuckoo
02:28 Common crane
03:10 Eurasian skylark
03:36 Common snipe
03:54 Reed bunting
04:30 Eurasian Wren
04:47 Eurasian wryneck
05:15 European turtle dove
05:37 Song thrush
06:05 Woodlark
06:50 European robin
07:32 Goldcrest
07:53 Corn crake
08:51 Yellowhammer
09:06 Common chiffchaff
09:32 Savi's warbler
10:13 Common whitethroat
10:57 Common rosefinch
11:55 Citrine wagtail
12:30 Sedge warbler
13:37 Whinchat
15:06 Thrush nightingale


نظرات کاربران


@