طنز کرونا در مواد غذایی

تاریخ انتشار : ۱۳:۵۳ ۰۸-۰۱-۱۳۹۹

بشر همیشه غالب بوده است ، آنکه در سرمای قطب افتاد و آنکه در صحرا و بی آبی قرار گرفت ! شرط بقای او وفق دادن او بوده است، حال این بشر به طنز روی آورده است .طنز به سخره گرفتن فشار است و او آن را می داند و از این ماجرا نیز با قدرت و پیروز بیرون خواهد آمد.....

تبریز امروز:

 

غذای در دوران حکمرانی کرونا ویروس

 

 


نظرات کاربران


@