پیام دبیر‌کل سازمان ملل متحد

روز جهانی اسکان بشر

تاریخ انتشار : ۲۰:۴۰ ۱۶-۰۷-۱۳۹۸

دبیر‌کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی اسکان بشر، 7 اکتبر 2019 برابر با 15 مهر‌ماه جاری ضمن اشاره به اینکه مواد جدید، هم‌چون پلاستیک‌های قابل تجزیه زیستی پیشرفته، می‌تواند از تخریب محیط زیست بکاهد گفت برای بهبود مدیریت پسماند هم‌چنان نیازمند سرمایه‌گذاری بسیار بیشتری هستیم.

تبریز امروز:

 

دبیر‌کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی اسکان بشر، 7 اکتبر 2019 برابر با 15 مهر‌ماه جاری ضمن اشاره به اینکه مواد جدید، هم‌چون پلاستیک‌های قابل تجزیه زیستی پیشرفته، می‌تواند از تخریب محیط زیست بکاهد گفت برای بهبود مدیریت پسماند هم‌چنان نیازمند سرمایه‌گذاری بسیار بیشتری هستیم.
روز جهانی اسکان بشر نقش محوری را برجسته می‌سازد که شهر‌ها و جوامع ما در دستیابی به آرمان‌های توسعه پایدار ایفا می‌کنند. راهکار‌ها با گام‌های کوچکی آغاز می‌شوند که افراد می‌توانند در جهت تغییر کارکرد شهر‌های ما بردارند. ما باید از میزان پسماند تولیدی خود بکاهیم، در عین حال، از این پس آن را به عنوان یک منبع ارزشمند ببینیم که می‌تواند از جمله به عنوان منبع انرژی دوباره استفاده و بازیافت شود.


نظرات کاربران


@