تبدیل مردگان به الماس

تاریخ انتشار : ۰۶:۴۷ ۱۵-۰۷-۱۳۹۸

در شبکه های اجتماعی مطلبی مبنی بر تبدیل اجساد مردگان به الماس با پرداخت هزینه منتشر شده است. به گفته این مطالب، می‌توانید با پرداخت حدودا ۵ تا ۲۲ هزار دلار که بستگی به قیراط الماس دارد، جسد وابستگان خود را به حدود ۹ الماس تبدیل کنید.

تبریز امروز:

افشای قیمت الماس عظیم فروخته شده

یکی از کارهایی که می‌توان با جسد مردگان کرد، تبدیل آنها به الماس است!

به گزارش اسپوتنیک، در شبکه های اجتماعی مطلبی مبنی بر تبدیل اجساد مردگان به الماس با پرداخت هزینه منتشر شده است. به گفته این مطالب، می‌توانید با پرداخت حدودا ۵ تا ۲۲ هزار دلار که بستگی به قیراط الماس دارد، جسد وابستگان خود را به حدود ۹ الماس تبدیل کنید.

گفته شده است که این فرآیند، حدودا ۳ ماه طول می‌کشد و رنگ الماس‌ها معمولا آبی است.

عده ای از کاربران عنوان کردند که دوست دارند پس از مرگ به الماس تبدیل شوند. به گفته این دسته از کاربران، در دوران زندگی خود که شخص مفیدی نبودیم مگر اینکه پس از مرگ تبدیل به کالای گرانقیمتی مانند الماس شویم.
عده ای دیگر از کاربران عنوان کردند که بازیافت فرآیند به صرفه ای است و در مورد تبدیل جسد انسان به الماس نیز جالب خواهد بود.
اما در مقابل عده ای ای دیگر از کاربران عنوان کردند که دوست دارند که جسد آنان در خاک گذاشته شده و جزئی از زمین شوند.


نظرات کاربران


@