آشویتس تحت نظارت یونسکوست!

محکومیت دو نفر بلژیکی به جرم سرقت ازبازداشتگاه آشویتس!

تاریخ انتشار : ۲۱:۴۱ ۰۸-۱۰-۱۳۹۶

دادگاهی در لهستان دو مرد بلژیکی را به جرم سرقت ازحصار الکتریکی بازداشتگاه آشویتس محکوم کرد. آشویتس یک سایت جهانی حفاطت شده توسط یونسکوست که بازداشتگاه آلمان نازی و کوره های آدم سوزی آنان در آنجا قرار دارد.اموال این اردوگاه به موزه های لهستانی متعلق است. در این بازداشت بیش از صدهزار نفر لهستانی غیر یهودی و سربازان اتحادجماهیر شوروی نیز نگهداری می شدند . تخمین زده می شود بیش از 232 هزار کودک در این بازداشتگاه کشته شده باشند.

تبریز امروز:

 به گزارش فرانس 24 از ورشو دادگاهی در لهستان دو مرد بلژیکی را به جرم سرقت ازحصار الکتریکی بازداشتگاه آشویتس محکوم کرد. آشویتس یک سایت جهانی حفاطت شده توسط یونسکوست که بازداشتگاه آلمان نازی و کوره های آدم سوزی آنان در آنجا قرار دارد.اموال این اردوگاه به موزه های لهستانی متعلق است.

در این بازداشت بیش از صدهزار نفر لهستانی غیر یهودی و سربازان اتحادجماهیر شوروی نیز نگهداری می شدند . تخمین زده می شود بیش از  232 هزار کودک در این بازداشتگاه کشته شده باشند.

 


نظرات کاربران


@