تورکمن دیلینده بایاتی!

سو باريار دالچين دالچين!

تاریخ انتشار : ۱۹:۲۰ ۰۵-۱۰-۱۳۹۶

سو باريار دالچين دالچين قيز باريار حالي قارچين دگمأنگ قيزينگ گؤونونه ميخمان دير گلر گچر

تبریز امروز:

سو باريار دالچين دالچين

 قيز باريار حالي قارچين

دگمأنگ قيزينگ گؤونونه

 ميخمان دير گلر گچر

سو باريار دالچين دالچين

آب رودخانه موج زنان ميرود

 دختر با قالي و پشتي (جهاز) ميرود.

دختر را آزرده مسازيد،

چون كه مهمان است و از خانه پدر مي رود....


نظرات کاربران


@