گرگ ها جزوی از میراث طبیعی کره زمین !

عشق و نفرت با گرگ ها!

تاریخ انتشار : ۱۳:۱۸ ۰۵-۱۰-۱۳۹۶

ادبیات کودک نقش مهمی در حمله به گرگ ها را داشت ، با نوشته شدن داستان کلاه قرمزی در قرن 17، حمله به گرگ ها زیادتر شد نسل گرگ خاکستری در فرانسه درسال 1930 منقرض شد تا آنکه در سال 1992 گرگ ها از ایتالیا به فرانسه آمدند و اکنون دارای جمعیت 2 هزار نفری در کوه های آلپ هستند. بعد از معاهده برن در سال 1979 ، گرگ ها از گونه دشمن و مهاجم به حیوانات تحت پوشش حمایتی و به عنوان جزوی از میراث طبیعی شناخته شدند!

تبریز امروز:

تصویری از یک گرگ در کوه های آلپ در منطقه سنت مارتین وسوبی فرانسه!

به نقل از فرانس 24 ؛ دوستداران طبیعت  به بی همتایی گرگ و افسانه ای بودن آن باور دارند؛ اما در مقابل آنان پرورش دهندگان گوسفند تحت فشار گرگ ها در مناطق کوهستانی فرانسه قرار گرفته اند !

یک گله دار جوان می گوید ما از دست دادن یک یا دو گوسفند را در مقابل با گرگ می پذیریم اما تلفات 15 تایی گوسفند  در مقابل حمله گرگ غیر قابل تحمل است.  دولت باید تدبیری برای این موضوع بیاندیشد! یک زوج جوان با 150 عدد گوسفند در مقابل حمله گرگ آسیب پذیر است!

ادبیات کودک نقش مهمی در حمله به گرگ ها را داشت ، با نوشته شدن داستان کلاه قرمزی در قرن 17، حمله به گرگ ها زیادتر شد. نسل گرگ خاکستری در فرانسه درسال 1930 منقرض شد تا آنکه در سال 1992 گرگ ها از ایتالیا به فرانسه آمدند و اکنون دارای جمعیت 2 هزار نفری در کوه های آلپ هستند.

بعد از معاهده برن در سال 1979 گرگ ها از گونه دشمن و مهاجم به حیوانات تحت پوشش حمایتی و به عنوان جزوی از میراث طبیعی شناخته شد. 

اما در کشورهای لهستان و رومانی نحوه نگرش به گرگ ها بسیار متفاوت هست ، آنها حمله گرگ را به عنوان یک سانحه فرض می کنند که شاید مانند افتادن گله از یک بلندی باشد!

 

گزارش از کاوه


نظرات کاربران


@