ایسلند

اندازه گیری درختان جنگلی

تاریخ انتشار : ۱۵:۲۴ ۲۸-۰۷-۱۳۹۶

کارگر جنگلی در ایسلند، درختان کاشته شده در سال 2004 را اندازه گیری می کنند. فقدان درخت در جزیره همراه با خاکستر و سنگ های آتشفشانی ناشی از فوران ها باعث فرسایش شدید خاک شده است. وایکینگ ها 1000 سال پیش با تبرهای خود پوشش گیاهی این سرزمین را نابود کردند ؛ کار آنان براساس فرهنگ عصر آهن بود

تبریز امروز:

Forestry workers in Iceland measuring trees planted in 2004. The lack of trees on the island, coupled with the ash and volcanic rock spewed by eruptions, has led to severe soil erosion.

 

به نقل از نیویورک تایمز : کارگر جنگلی در ایسلند، درختان کاشته شده در سال 2004 را اندازه گیری می کنند. فقدان درخت در جزیره همراه با خاکستر و سنگ های آتشفشانی ناشی از فوران ها باعث فرسایش شدید خاک شده است. وایکینگ ها 1000 سال پیش با تبرهای خود پوشش گیاهی این سرزمین را نابود کردند ؛ کار آنان براساس فرهنگ عصر آهن بود. اما اکنون ساکنین سرزمین درصدد احیای جنگل ها برامده اند.


نظرات کاربران


@