سفری به کوهستان های زنوز

صعود به قله سلطان سنجر + ویدئو

تاریخ انتشار : ۲۰:۰۸ ۲۴-۰۶-۱۳۹۶

به سوی جاده مرند راه افتادیم؛ واز آنجا به زنوز وزنوزاخ ومهار رسیدیم.

تبریز امروز:

قله سنجر

 روز جمعه بیست و پنجم شهریور نود و شش از چهارراه عباسی با ماشین آقای ابوالحسنی به سوی جاده مرند راه افتادیم؛ واز آنجا به زنوز وزنوزاخ ومهار رسیدیم.

 

ساعت هشت ماشین را درمهار پارک و به سوی قله حرکت کردیم .

قله سنجر

ساعت ده درکنار بولا غ " تیکه دوندوران " با آب زلال صبحانه را صرف وباز راه رفتن را شروع کردیم.

قله سنجر

 ساعت دوازده در بالای قله بودیم. پس از کمی استراحت وگرفتن عکس وفیلم به سمت پایین راه افتادیم. برای صرف ناهار بولاغ دیگری را در نظر گرفته بودیم .

قله سنجر

حال دیگر امروز در حال غروب بود و ما ساعت چهار به سوی مهار حرکت و ساعت پنج در نزد ماشین بودیم .سوار ماشین شدیم و ساعت هفت و نیم در چهار راه عباسی بودیم......

 حمید سپهروند


نظرات کاربران


@