تانزانیا

پارک سرنگتی

تاریخ انتشار : ۱۳:۰۹ ۰۸-۰۳-۱۳۹۹

پارک ملی سرنگتی یک پارک ملی تانزانیا در اکوسیستم سرنگتی در مناطق مارا و سیمویو است. به دلیل مهاجرت سالانه خود بیش از 1.5 میلیون گاو وحشی و 250 هزار گورخر مشهور است. تمساح های بیشمار و شیر و یوزپلنگ در این سرزمین زندگی می کنند.

تبریز امروز:

پارک ملی سرنگتی یک پارک ملی تانزانیا در اکوسیستم سرنگتی در مناطق مارا و سیمویو است. به دلیل مهاجرت سالانه خود بیش از 1.5 میلیون گاو وحشی و 250 هزار گورخر مشهور است. تمساح های بیشمار  و شیر و یوزپلنگ در این سرزمین زندگی می کنند.

 

 

 


نظرات کاربران


@