از کوه های خوی

صعود به اورین

تاریخ انتشار : ۰۶:۴۶ ۱۸-۰۴-۱۳۹۶

در بولاغ زیبای کوهستان با آب کاملا پاک و زلال و خنک چایی را دم کردیم . یک چایی خوش رنگ و بی نظیر !

تبریز امروز:

اورین خوی

ساعت 5 صبح جمعه در اولین روز از نیمه دوم تیر ماه از چهار راه عباسی همراه همنوردان مهرعلی بایرام زاده- حبیب نامی- جواد نامور- یوسف اسلامی- حسین زارع- حمداله اسدی- احمدآقا - حسن آقا با ون سعید آقا به سوی شهر خوی حرکت کردیم.

پس از گذشتن از صوفیان و مرند و سه راهی اوغلی به سوی خوی روانه شدیم درخوی مسیرمان بسوی روستای "پسک "چرخید . پس از گذشتن از روستای "بدلان" راه را ادامه داده و در آخرین روستا ماشین را درحصار نگه داشتیم.

اورین خوی

 اولین کار صرف صبحانه در ساعت ده صبح بود. بعد از آن به سوی قله راه افتادیم. بعلت صعود سراسری هنگامه ای برپا بود. بیش از هزار ماشین و حدود ده هزار نفر اقدام به صعود کرده بودند.

  دوستان قدیمی علی نامی و ایمانی را هم در مسیر ملاقات کردیم. در اواسط صعود از یک بولاغ که دارای آب خنک وتمیزی بود، جرعه ای آب خوردیم و صعود به سمت قله باز ادامه یافت .  بعد از طی کمی مسافت به منطقه خیلی دل انگیز با برکه ای وسیع و چمنزار زیبا رسیدیم .

یک استکان چایی تازه دم در مقابل این منظره، بسیار لذت بخش می نمود که در آن قیل وقال صرف شد.  به قول معروف خیلی "یاپیش دی" ! باز راه افتادیم . ساعت یک بعد از ظهر در قله بودیم. قله بسیار شلوغ بود .پس از انداختن عکس به پایین سرازیر شدیم و در بولاغ زیبای کوهستان با آب کاملا پاک و زلال و خنک چایی را دم کردیم .

یک چایی خوش رنگ و بی نظیر ! پس از صرف ناهار از کوه پایین آمدیم ساعت پنج کنار ون سعید اقا بودیم سوار ماشین شدیم پس از گذشتن از باغات آلبالو و گردو و گیر افتادن در ترافیک صوفیان – تبریز در نزدیکی های پلیس راه و ورودی تبریز ، ساعت یازده در منزل بودم.........................................

 

حمید سپهروند


نظرات کاربران


@