عکس های مینا رضا زاده

آسمان وسیع تر، دریا آبی تر ... جان دوباره دریاچه اورمیه

تاریخ انتشار : ۱۴:۲۷ ۲۳-۰۱-۱۳۹۸

حیات شادمانی بخش است و آب در این شادمانی پر سر و صداتر ! باران همه جا را بهم زد؛ گاه زندگی را از زندگان گرفت و گاه به نیمه جانانی چون دریاچه اورمیه با آرتمیایش امید یخشید. امید به زندگی بسیار شعف آور است ! اورمیه آن را بدست آورده است ، تنها امید!

تبریز امروز:

حیات شادمانی بخش است و آب در این شادمانی پر سر و صداتر ! باران همه جا را بهم زد؛ گاه زندگی را از زندگان گرفت و گاه به نیمه جانانی چون دریاچه اورمیه با آرتمیایش امید یخشید. امید به زندگی بسیار شعف آور است ! اورمیه آن را بدست آورده است ، تنها امید!

دریاچه اورمیه

 


نظرات کاربران


@