شایعات را بخر، حقایق را بفروش!

تاریخ انتشار : ۱۴:۴۷ ۰۹-۰۱-۱۳۹۷

اخراج هماهنگ ۶۰ دیپلمات روسی از امریکا و حدود ۴۴ نفر از ۲۵ کشور دیگر جهان نشان از جنگ سردی است که برپا شده است گرچه همگان آن را رد می کنند اما مسمویت اسکریپال نقطه آغازین برخورد با انتخاب مجدد پوتین و آن پرسش تاریخی پوتین است

تبریز امروز:

- همه چیز با فیلم مستند تبلیغاتی چهار ساعته پوتین آغاز شد آنجا که رییس جمهور روسیه به طور جدی صحبت می کند و به شدت درباره آنچه اتفاق می افتد عکس العمل نشان می دهد ، اگر سلاح های هسته ای علیه روسیه مورد استفاده قرار گیرد. که البته روسیه هرگز چنین جنگی را نخواهد دید، زیرا برای جهان و روسیه فاجعه بار خواهد بود. او اطمینان می دهد و با یک پرسش تاریخی جهان را به چالش می کشاند :
چرا ما به دنیایی نیاز داریم که در آن روسیه وجود ندارد؟

 

- معرفی موشک سرمت و پرزنت تبلیغاتی آن توسط شخص پوتین مخاطبان خاص را برآن داشت تا راه چاره ای برای مقابله با این پروپاگاندای نظامی بیابند

-اخراج هماهنگ ۶۰ دیپلمات روسی از امریکا و حدود ۴۴ نفر از ۲۵ کشور دیگر جهان نشان از جنگ سردی است که برپا شده است گرچه همگان آن را رد می کنند اما مسمویت اسکریپال نقطه آغازین برخورد با انتخاب مجدد پوتین و آن پرسش تاریخی پوتین است

- حال اگر عده ای این آغاز گرم را برای شروع مجدد جنگ سرد نمی بینند گویی جنگ و صلح تولستوی را هم مانند یک کتاب کمیک می بینند.


نظرات کاربران


@