16 مهر، پاک ترین روز جهان!

روز جهانی کودک!

تاریخ انتشار : ۱۵:۰۱ ۱۶-۰۷-۱۳۹۶

در سال ۱۹۴۶ مجمع عمومی سازمان ملل به‌منظور حمایت از کودکان، سازمانی به نام یونیسف را ایجاد کرد که "انجمن بین‌المللی ویژه کودکان سازمان ملل" به آن گفته می شد. در سال ۱۹۵۳ یونیسف یکی از بخش‌های دائمی در سازمان ملل متحد گردید و روز ۸ اکتبر روز جهانی کودک نام‌گذاری گردید.

تبریز امروز:

کاوه- روزجهانی کودک

 

16 مهر ماه ! روز جهانی کودک گرامی باد!

در سال ۱۹۴۶ مجمع عمومی سازمان ملل به‌منظور حمایت از کودکان، سازمانی به نام یونیسف را ایجاد کرد که "انجمن بین‌المللی ویژه کودکان سازمان ملل"  به آن گفته می شد. در سال ۱۹۵۳ یونیسف یکی از بخش‌های دائمی در سازمان ملل متحد گردید و روز ۸ اکتبر روز جهانی کودک نام‌گذاری گردید.

نقاشی از کاوه


نظرات کاربران


@