کالیفرنیا مصرف ماری جوانا را آزاد اغلام داشت!

امریکا درگیر با مواد مخدرشیمیایی و گیاهی!

تاریخ انتشار : ۱۸:۱۹ ۱۷-۱۰-۱۳۹۶

همانطور که کالیفرنیایی های اهل دود از اولین روزهای سال از ماری جوانای قانونی خود بهره مند بودند، دولت ترامپ دادستانان فدرال را به اجرای قوانین علیه مواد مخدر فرمان داد..

تبریز امروز:

 

 همانطور که کالیفرنیایی های اهل دود از اولین روزهای سال از ماری جوانای قانونی خود بهره مند بودند، دولت ترامپ دادستانان فدرال را به اجرای قوانین علیه مواد مخدر فرمان داد..

 


نظرات کاربران


@