خرانق، یزد ، شهر ارواح 1000 ساله

تاریخ انتشار : ۱۸:۳۳ ۳۱-۰۴-۱۴۰۱

خرانق (به معنی "محل تولد خورشید") شهر ارواح است که با یک ساعت رانندگی از یزد در ایران فاصله دارد. خرانق تقریباً از 4000 سال پیش سکونت داشته است، اما اکنون بناهای خشتی (خشت و گلی) فرسوده باقی مانده که مسافران را از سراسر جهان به خود جذب می کند، قدمت آن به هزار سال می رسد. اهالی خرانق وقتی آن را ترک کردند که ذخایر آب خشک شد و شهر به ویرانه تبدیل شد.

تبریز امروز:

 

 خرانق (به معنی "محل تولد خورشید") شهر ارواح است که با یک ساعت رانندگی از یزد در ایران فاصله دارد. خرانق تقریباً از 4000 سال پیش سکونت داشته است، اما اکنون بناهای خشتی (خشت و گلی) فرسوده باقی مانده که مسافران را از سراسر جهان به خود جذب می کند، قدمت آن به هزار سال می رسد. اهالی خرانق وقتی آن را ترک کردند که ذخایر آب خشک شد و شهر به ویرانه تبدیل شد.

خرابه‌های خرانق، شهر ارواح هزار ساله در ایران.

موسیقی:
سوزان تنگ - پادشاهی کوهها - 9 - من رویای یک قلعه را می بینم


نظرات کاربران


@