مردمي‌ترين سردار

تاریخ انتشار : ۱۴:۰۰ ۱۲-۱۰-۱۴۰۰

سردار سليماني را بايد فراتر از محدوده ايران و چند کشور منطقه دانست و شعاع تأثيرگذاري او را بايد در جغرافياي وسيعي که منافع نامشروع آمريکا و ساير قدرت‌هاي استکباري در آنجا دنبال مي‌شود جستجو کرد. قدرت‌هاي استکباري، امروز بدون تکيه بر ابزارهائي از قبيل تروريسم نمي‌توانند منافع نامشروع خود را تأمين کنند. داعش، القاعده، طالبان و ساير گروه‌هاي تروريستي تکفيري را آنها به وجود آوردند تا بتوانند بيداري ملت‌هاي منطقه را تحت‌الشعاع خون‌ريزي‌هائي که اين گروه‌ها به نام دين مي‌کنند قرار دهند و در بستر مناسبي که از اين رهگذر به وجود مي‌آيد اهداف شوم خود را دنبال کنند. واقعيت اينست که قدرت‌هاي استکباري در اين برنامه شيطاني پيروزي‌هائي هم به دست آوردند و توانستند تا حدودي بر سر راه بيداري اسلامي در منطقه مانع ايجاد کنند. سردار سليماني در برابر اين تفکر شيطاني ايستاد و با تکيه بر ايمان و اخلاصي که جوهر وجودش را تشکيل مي‌دادند، توانست نقشه قدرت‌هاي استکباري را نقش بر آب کند و راه را بر خيانت‌هاي آنها ببندد. از نظر قدرت‌هاي شيطاني، اين جرم کوچکي نيست. سردار سليماني به دليل همين جُرم بود که توسط ارتش آمريکا و به دستور مستقيم رئيس‌جمهور وقت آمريکا ترور شد.

تبریز امروز:

بسم‌الله الرحمن الرحيم
⬅️ برخوردار بودن از محبت ويژه مردم، حق سردار شهيد قاسم سليماني است. اين ابراز محبت‌ها نه دستوري است و نه سفارشي. مردم، حتي در تنهائي و خلوت خود نيز به اين شهيد فداکار احساس علاقه مي‌کنند. چون مي‌دانند او خدمت بزرگي به امنيت ملي ايران و منطقه کرده و طومار تشکيلات تروريسم تکفيري را درهم پيچيد. اينکه دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور سفيه سابق آمريکا بلافاصله بعد از شهادت سردار سليماني اعلام کرد من فرمان ترور او را صادر کردم، به اين دليل بود که سليماني را قهرمان ميدان مبارزه با تروريسم مي‌دانست و اين را هم مي‌دانست که آمريکا بدون تکيه بر تروريسم نمي‌تواند منافع نامشروع خود در منطقه خاورميانه را تأمين کند.
با اين نگاه، عملکرد سردار سليماني را بايد فراتر از محدوده ايران و چند کشور منطقه دانست و شعاع تأثيرگذاري او را بايد در جغرافياي وسيعي که منافع نامشروع آمريکا و ساير قدرت‌هاي استکباري در آنجا دنبال مي‌شود جستجو کرد. قدرت‌هاي استکباري، امروز بدون تکيه بر ابزارهائي از قبيل تروريسم نمي‌توانند منافع نامشروع خود را تأمين کنند. داعش، القاعده، طالبان و ساير گروه‌هاي تروريستي تکفيري را آنها به وجود آوردند تا بتوانند بيداري ملت‌هاي منطقه را تحت‌الشعاع خون‌ريزي‌هائي که اين گروه‌ها به نام دين مي‌کنند قرار دهند و در بستر مناسبي که از اين رهگذر به وجود مي‌آيد اهداف شوم خود را دنبال کنند. واقعيت اينست که قدرت‌هاي استکباري در اين برنامه شيطاني پيروزي‌هائي هم به دست آوردند و توانستند تا حدودي بر سر راه بيداري اسلامي در منطقه مانع ايجاد کنند.
سردار سليماني در برابر اين تفکر شيطاني ايستاد و با تکيه بر ايمان و اخلاصي که جوهر وجودش را تشکيل مي‌دادند، توانست نقشه قدرت‌هاي استکباري را نقش بر آب کند و راه را بر خيانت‌هاي آنها ببندد. از نظر قدرت‌هاي شيطاني، اين جرم کوچکي نيست. سردار سليماني به دليل همين جُرم بود که توسط ارتش آمريکا و به دستور مستقيم رئيس‌جمهور وقت آمريکا ترور شد.
ترور سردار سليماني، هرچند ما و ملت‌هاي منطقه را از وجود قهرمان بزرگ مبارزه با تروريسم محروم کرد، ولي اعتراف ترامپ به اينکه او شخصاً فرمان ترور اين قهرمان ضدتروريسم را صادر کرده ضربه بزرگي به آمريکا و قدرت‌هاي استکباري بود. سردار سليماني، علاوه بر مسلمان‌ها، محبوب قلوب پيروان اديان و مذاهب مختلف منطقه هم بود و همين محبوبيت، شعاع جاذبه شخصيت معنوي او را تا دورترين نقاط جهان به قلب مردم نفوذ داد. او خود را فقط مسئول دفاع از شيعيان در برابر تروريست‌هاي تکفيري نمي‌دانست، دفاع از اهل‌سنت، از مسيحي‌ها، از ايزدي‌ها، از اقوام مختلف عرب، ترکمن، کرد و هر انساني که در معرض خطر تروريسم بود، در دستور کار سردار سليماني قرار داشت. به همين دليل است که امروز تمام مردم منطقه اعم از مسلمان و مسيحي و پيروان مذاهب مختلف و اعضاء اقوام گوناگون به سردار سليماني ارادت مي‌ورزند و او را متعلق به خودشان مي‌دانند.
در معرفي سردار سليماني، اين ويژگي همه‌شمول که بارزترين ويژگي او بود نبايد مغفول بماند. با اين نگاه، سردار سليماني مردمي‌ترين سردار زمان خود بود. سالگرد شهادت او نبايد بهانه‌اي براي مطرح شدن اهداف جريان‌هاي خاص قرار گيرد. سردار سليماني در قاب هيچ جريان سياسي نمي‌گنجد. او را بايد در قابي به عرض جغرافيائي تمام جهان و طول تاريخي مقاومت در برابر باطل و جان‌فشاني براي حق و صاحبان حق که مردم هستند تعريف کرد. سردار سليماني را نبايد خرج افراد رسمي کرد و هزينه‌هاي رسمي را نبايد خرج او کرد. مردم آمادگي دارند همه چيز خود را هزينه اين مردمي‌ترين سردار کنند.


نظرات کاربران


@