زندگی سیاه و سفید!

تابلوی " سیاه زندگی می کند" در یک میدان در میدان ریتنوموس در فیلادلفیا !

تاریخ انتشار : ۱۷:۴۷ ۰۱-۰۲-۱۳۹۷

در سال 1800 درگیری های نژادی موجب رانده شدن سیاهان از منطقه به حاشیه ها گردیدند؛ در هفته گذشته در درگیری های نژادی 2 سیاه پوست در نزدیکی های این محل بازداشت شدند.

تبریز امروز:

A “Black Lives Matter” poster hangs at The Ethical Society in Rittenhouse Square in Philadelphia. The Starbucks where two black men were arrested last weekend is two blocks away. African-Americans were driven out of the neighborhood because of riots started by white residents in the mid-1800s.

در سال 1800 درگیری های نژادی موجب رانده شدن سیاهان از منطقه به حاشیه ها  گردیدند؛ در هفته گذشته در درگیری های نژادی 2 سیاه پوست در نزدیکی های این محل بازداشت شدند.


نظرات کاربران


@