ترامپ پذیرش مهاجر را از کشورهای ضعیف نمی پذیرد!

سیاست های ترامپ در پذیرش مهاجر!

تاریخ انتشار : ۰۷:۰۶ ۲۲-۱۰-۱۳۹۶

ایالات متحده باید مهاجران را از نروژ، نه مکان هایی مانند هائیتی یا آفریقا بپذیرد

تبریز امروز:

ترامپ با لحن پایین دستی گفت: " ایالات متحده باید مهاجران را از نروژ، نه مکان هایی مانند هائیتی یا آفریقا بپذیرد .

 ترامپ در روز چهارشنبه در یک بحث موضوعی در مورد مهاجرت که شامل حمایت هایی برای مردم  هائیتی و کشورهای آفریقایی می شود، خواستارشناخت و رسیدن به این موضوع شد که چرا که او باید مهاجران را از کشورهای "شیتول یا کشور کاملا کثیف" بپذیرد و مردم کشورهایی مانند نروژ را با دانش و توان را کند.

اظهارات آقای ترامپ، آخرین نمونه از میل او به سخنان نژادپرستانه ای بر علیه مهاجران و مقصر دانستن آنان است .

هنگامی که آقای ترامپ  شنید که هائیتی ها در میان کسانی بودند که از معاهده مهاجرت پیشنهادی بهره مند بودند، پرسید که آیا می توان آنها را از این طرح کنار گذاشت و سوال کرد:" ما از مردم هائیتی چه می خواهیم؟"
این نظرات یاداور خاطراتی بود که رییس جمهور سال گذشته در جلسه اداری با مقامات کابینه انجام داد، که طی آن او در مورد پذیرش هائیتی ها و نیجریه ای ها در این کشور اعتراض کرد و اظهار داشت که همه آنها مبتلا به ایدز هستند و هرگز به "کلبه" خود برنخواهندگشت!


نظرات کاربران


@