کوه ها مکان ملی !

گراندکانیون میراث طبیعی و پارک ملی!

تاریخ انتشار : ۱۶:۲۵ ۲۱-۱۰-۱۳۹۶

یک صد و ده سال پیش گراند کانیون در ایالات متحده بعنوان میراث طبیعی و مکان ملی ثبت گردید.

تبریز امروز:

The Grand Canyon gained national monument status 110 years ago today.ال 

 یک صد و ده سال پیش گراند کانیون در ایالات متحده بعنوان میراث طبیعی و مکان ملی ثبت گردید. در ان زمان سالانه 44 هزار نفر برای دیدن آن می رفتند اما اکنون 6 میلیون نفر در سال برای بودن و دیدن گراند کانیون به انجا می روند!

تلاش برای حفظ گراند کانیون به شکل پارک ملی در دهه 1880 آغاز شد، زمانی که سناتور بنجامین هریسون از ایندیانا چندین اصول را برای تعیین آن به عنوان  "پارک ملی " مطرح کرد اما این اقدامات بدون موفقیت بود. بعدها، به عنوان رئیس جمهور، او گراند کانیون را یک ذخیره جنگلی ثبت کرد.
تئودور روزولت موضوع را یک بحث عمومی اعلام کرد و سپس آن را به عنوان یک ساختار ملی در این روز در سال 1908 افتتاح کرد.
روزولت، پنج سال پیش از آن در اولین سفر خود به آریزونا گفت که او نمیتواند گراند کانیون را توصیف کند و مردم باید به حفظ آن کمک کنند. 

جان مینور محقق محیط زیست می گوید برای توصیف زیبایی گراند کانیون کلماتی وجود ندارند. در سال 1902  وی نوشت که هیچ یک هنرمند نمی تواند  در مورد رنگ های آن به قضاوت بنشیند و به تصویر دراورد و اگر رنگ را نتوانستی به نمایش بگذاری برای توصیف امیدی به نوشتن نباید داشته باشی! فقط باید رفت و دید !

 

گزارش از کاوه

 


نظرات کاربران


@