آلبوم نقاشی های کودکان

خانه

خانه

نقاشی ابوالفضل فارانی - کلاس پنجم

مردی پشت پنجره!

مردی پشت پنجره!

نقاشی:علی آسایش - کلاس پنجم

خانه ویلایی!

خانه ویلایی!

نقاشی: علی جعفری نژاد - کلاس پنجم خانه

قورباغه!

قورباغه!

نقاشی :امیرحسین قوی فکر- کلاس چهارم

آدم برفی!

آدم برفی!

نقاشی: امیر محمد پور رضوی - کلاس اول

مسجد!

مسجد!

نقاشی: آرین مهر اندیش - کلاس دوم دبستان .

هاپو!

هاپو!

نقاشی: عارف شکاری - کلاس ششم

پنگوئن!

پنگوئن!

نقاشی: عطا شرقی- کلاس اول

باران روی خانه !

باران روی خانه !

نقاشی: ائلشن نقی پور -کلاس دوم.

مردی پشت پنجره!

مردی پشت پنجره!

نقاشی: فرزین جلیلی - کلاس ششم

برگ ها !

برگ ها !

نقاشی: ایلیا آرمان نهاد - کلاس اول

قورباغه!

قورباغه!

نقاشی ایلیا حسینی -کلاس پنجم

مردی در خانه !

مردی در خانه !

نقاشی مهدی اسلامی - کلاس ششم

کوهستان !

کوهستان !

نقاشی: مهدی غفاری- کلاس اول

جاده !

جاده !

نقاشی پارسا قاسمی -کلاس سوم

طوطی !

طوطی !

نقاشی : پوبا جعفر پور - کلاس پنجم

خانه در طبیعت !

خانه در طبیعت !

نقاشی: رادین میرزایی - کلاس سوم

خانه !

خانه !

نقاشی سالار دهقانیان -کلاس چهارم

لاک پشت!

لاک پشت!

نقاشی: سید ابولفضل شمشیری - کلاس چهارم

میمون !

میمون !

نقاشی: سید سجاد زعفرانی- کلاس چهارم

شهر! خانه و خیابان !