میمون های برفی
پارک میمون های جیگوکودانی تجربه منحصر به فرد دیدن حمام میمون های وحشی در یک چشمه آب گرم طبیعی را به بازدید کنندگان ارائه می دهد. میمون ها در این پارک ماکاکای ژاپنی زندگی می کنند که به میمون های برفی نیز معروف هستند. در زیستگاه طبیعی میمون ، در جنگل های دره جیگوکودانی در یامانوچی ، نه چندان دور از شهرهای اونسن شیبو و یوداناکا واقع شده است.
میمون قرمز متفاوت ترین گونه پستانداران
این میمون در معرض انقراض یکی از رنگارنگ ترین پستانداران جهان است. میمون قرمز در معرض خطر در جنوب شرقی آسیا زندگی می کند، به دلیل ظاهر متفاوت آن مشهور شده است ، این میمون از زانوها تا مچ پا خز رنگ روشن دارد .
اسب های وحشی استرالیا
اسب های وحشی در استرالیا و امریکا به عنوان آیکون مطرح بودند ، موستانگ در امریکا نام یک خودرو را به خود گرفته بود اما اکنون عده ای با عنوان جلوگیری از تخریب محیط زیست درصدد حذف اسبان درشت قامت وحشی در امریکا و آلپ استرالیا برآمده اند...
خرس مادر و توله هایش در استخر آب کشاورزی گیر افتادند
خرس و توله هایش بعد از رفع ازدحام مردم با استفاده از پله های کاه از استخر خارج و به محیط زیست برگشته اند!
هزاران اردک در خدمت شالیکاران
به طور سنتی از اردک ها جهت تمیزکاری شالیزار از آفات استفاده می شود ، اردک ها در مزرعه برنج رها می شوند و آنها به سرعت مشغول تغدیه از حشرتی می شوند که به عنوان آفت محسوب می گردند
گروه یوزپلنگ ها
یوزپلنگ ها شکارچیان سریع السیر ساوانا هستند. تعداد کمی تلاش می کنند تا شکارهای بزرگتری نسبت به غزال ها یا گیاهان غاری کوچک داشته باشند. اما گهگاه ، گربه های درنده جنبه متفاوت خود را نشان می دهند. در سرنگتی شمالی ، گروهی از یوزپلنگ های نر ظهور می کنند و همه آنچه را که در مورد آنها می دانیم وارونه می کنند. نرها معمولاً تنها هستند و یا در گروههای کوچک زندگی می کنند ، اما در اینجا پنج یوز داریم که با هم شکار می کنند.
بوز گورت! گرگ خاکستری آناتولی
گرگ های آناتولی که با نژادهای ساکن اروپا و آمریکای شمالی همگن هستند در بین مردم به "گری گورت " یا " بوز گورت همان گرگ خاکستری" معروف هستند.