توازن قوا
کاریکاتور توسط انوره دومایر هنرمند فرانسوی قرن نوزده در سال 1866به تصویر در آمده است.او متولد 1808–1879, و کاریکاتوریست ، نقاش و مجسمه ساز بود این اثر اکنون در موزه بنام خود هنرمند در مونشن گلادباخ نگهداری می شود. "توازن قوا در اروپا و توفق اروپایی برای نگهداری کره زمین بر روی سرنیزه ها" عنوان این طرح است که اندازه لیتوگراف آن 24.4 × 20.8 سانتی متر است