فیل ها
در زندگی ، موانع پیدا و پنهان همیشه وجود دارند
پیتر پلیر می دانست که با کارتونیست بودن ، نمی شود چرخ زندگی را به حرکت درآورد . بنابراین در صنعت فولاد بکار مشغول و سپس وارد ارتش شد ؛ اما آرزویش در کارتونیست شدن بود پس همه چیز را رها کرد و به کار رسم کارتون پرداخت ..
ماسک ضد کرونا و ویروس های درمانده
بازی در صحنه تئاتر!
یک نقاشی در دوران کرونا
حال دوران! دوران اوست ! با خنده ی تند و تیزش ! دست نخواهیم داد و دستانش را قطع خواهیم کرد ! با بهداشت و تمیزی !
دنیا همه رنگ است
رنگ ، رنگ شادمانی، رنگ زندگی ، رنگ بودن ، رنگ خندیدن ، دنیا همه رنگ است
بهار ، نقاشی ، شعر و موسیقی و رنگ
ویوالدی در دوران خود به طور غیر متداولی کنسرت خود را با غزلهای همراه منتشر کرده است که می خواهد روح هر فصلی را با شعر و موسیقی بیان دارد. موسیقی با یک عنصر روایت ایستاده است. ویوالدی درد و رنج زیادی برای ارتباط موسیقی خود با متن شعرها گرفت و خطوط شاعرانه را مستقیماً در موسیقی در صفحه ترجمه کرد. به عنوان مثال ، در بخش میانی "بهار" ، هنگامی که بز در خواب است ، سگ پارس او را می توان در بخش ویولا شنید. موسیقی در جاهای دیگر به طور مشابه تحریک صداهای طبیعی دیگر است. ویوالدی هر کنسرتو را به سه حرکت (سریع-کند-سریع) تقسیم کرد و به همین ترتیب ، هر غزل پیوندی را به سه بخش تقسیم کرد.
درختان و ما
نقاشی کودکان
نقاشی کودکان - گاو
نقاشی رنگین گل
تکنیک های مختلف نقاشی از ایده های نو شکل می گیرند ، چگونه گل کشیده می شود و با چه تکنیک هایی بر زیبایی رنگ آمیزی آن می افزاییم!
یک نقاشی !
کشتی نجات
یک قطار رنگی در رویای یک کودک که رنگ ها را دوست دارد!
رنگ ، کاغذ و دستان دو ! رویاهایت را می سازند! و تو برای آفریدن چقدر زود بزرگ می شوی !
آسمان ابری،رودخانه پر از ماهی قرمز ، گل ها و خانه!
می رقصند ابرها بر آسمان بام خانه ی ما می درخشند گل های رنگین، در کنار رودخانه ی ما آب زلال است و شفاف ماهیان قرمز، خنده کنان در درون آن بازی کنان و شادان سلام می فرستند بر تمام دوستانشان!
سقوط از ورطه سیگار!
نقاشی سبزی و صیفی جات
نقاشی برای کودک بی پایان است، از اولین روش های پرورش توانایی های کودک در ایجاد ارتباط با محیط پیرامون است ؛ او با نقاشی محیط خود را می شاسد؛ تنوع رنگ ها را درک می کند .....
آموزش ویدئویی نقاشی کودک
نقاشی از ابتدایی ترین روش های پرورش توانایی های کودک در ایجاد ارتباط با محیط پیرامون است ؛ او با نقاشی محیط خود را می شاسد؛ تنوع رنگ ها را درک می کند .....
کتاب ، کشتی نجات
به سوی مدرسه
وقتی کودک درگیر با دنیای مجازی است ، تنها راه کشاندن او به مدرسه همین دنیا می تواند باشد.
پدر ، پسر و خرج
کلاس در عصر جدید
نق زن و خالی بند همیشه زیادتر از آدم اهل عمل است
نقاشی ترن
کودک با نقاشی به شناخت خود و محیط پیرامون نائل می شود.