پس بزن بر شادمانی روی سپیدی ها
چند دانه گندم چند تکه نان انبوه پاها ! بر روی برف ها شب به صبح در سوز و سرما صبح به ظهر ، محبوس در آشیان ها
فصل زمستان ، موسیقی و شعر آنتونیو ویوالدی
رسیده زمان پرسه زدن ها لرزان در پهنه برف آلود راه ها سرمازده تا به مغز استخوان با پاهای بی جان محتاط ، دویدن با به هم خوردن دندان ها یخ کرده تا سر حد مرگ نشستن ، سرخوش و سرمست به آتش پناه بردن ......................................
شعر شکار و موسیقی پاییزآنتونیو ویوالدی
در سپیده دمان - هنگامی که خورشید دامن می کشد سوی آسمان همه شکارچیان – با کرناها، اسب ها و سگ های شکاری شان میروند تا بیابند تک شکاری را که سرنوشت قرار داده سر راه شان ... ناگهان گوزنی می بینند از دور اوج می گیرد صداهای هول انگیز ناهنجار گوزن - وحشت زده از طوفان صداها در حال فرار هدف قرار می گیرد پناه می برد به غار در قلب تار غار خسته و نزار در هم شکسته می میرد...
جیک جیک جوجه لریم
جیک جیک جوجه لریم جیک جیک جیک جیک جوجه لریم منیم قشنگ جوجه لریم توکو ایپک جوجه لریم
من عاشیق یادا گل لم ؛ سیر وئرره م یادا گل لم
من عاشیق یادا گل لم سیر وئرره م یادا گل لم آغلاما، ملال گوردوم یا ئول لم ، یادا گل لم
من عاشیق کیمه گئدیم
من عاشیق کیمه گئدیم کیمه واریم ، کیمه گئدیم بو دردی سن وئرمیسن درمانا کیمه گئدیم
همدم سیز؛ موصاحیبه سیز،عاشیق بو ایل قاریدی!
بی گفتمان و بی همدم، عاشق امسال پیرشد!
پیشی
پیشی جایش را می شناسد
رنگین کمون
رنگین کمون اثری است پر احساس و شاعرانه برای کودک! آوا و نوایی ای ازثمین باغچه بان برای کودک ایرانی که خیال پردازانه رشد خواهد کرد تا خلاقیت بیافریند، مقدمه کتاب با قلم ثمین باغچه بان نگاشته شده است.