تلاش برای رشد اقتصاد خود و شهرش!

درویش تبریز!

تاریخ انتشار : ۰۵:۱۷ ۲۵-۰۸-۱۳۹۶

"سادات صوفی" یک شهروند خوش ذوق است که برای تبریز آینده و فرصت های آن به سادگی اندیشیده است. او می داند ، معرفی تبریز؛ برای تقویت و رشد اقتصادی آن لازم است ! وی از اکنون آماده است تا شهر خود را با پاکی و زیبایی معرفی کند، تا بلکه اقتصاد او همراه با شهر تحولی یابند.

تبریز امروز:

سادات صوفی - درویش تبریز

درویش در تبریز بیشتر ازهمه معنی و مفهوم 2018 را دریافته است .

او می داند توریست برای دیدن مردمان شهر، فرهنگ،آثار گذشتگان و هنرنمایی مردم حال وچشیدن طعم غذای محلی و دیدن بهداشت ونزاکت و نظافت و کلا فرهنگ حال آنان می آید.البته اگر توریست به مفهموم عام نگریسته شود. نه آنکه توریست درمان یا ورزش و اقتصاد باشد.

توریست برای دیدن شهر بدقواره ، بدون فضای سبز و بدون آثار کهن هیچ اشتیاقی ندارد. شهری که نتواند شوق و شادمانی او را بیانگیزد و هوای آلوده اش بیمارش سازد!

سادات صوفی - درویش تبریزی

"سادات صوفی" مردی موقر و مودب است ؛ با لباسی تمیز و زیبا و کشکولی از  شعر و ادب در بازار تبریز و کنار بازار مظفریه در حال کسب وکار و فروش کالاهایی خاص و گاه مسین

روزها را می گذارند و اکنون به غیر از جهانگردان ، مشتریان خاص خود را هم پیدا کرده است.

سادات صوفی - درویش تبریزی

او در خیابان خمینی بساط گسترده بود و از کم شدن تعداد توریست می گفت که باعث تغییر مکانش از بازار به سمت خیابان شده است.

***

"سادات صوفی" یک شهروند خوش ذوق است که برای تبریز آینده و فرصت های آن به سادگی اندیشیده است.

سادات صوفی - درویش تبریزی

او می داند ، معرفی تبریز؛ برای تقویت و رشد اقتصادی آن لازم است ! وی از اکنون آماده است تا شهر خود را با پاکی و زیبایی معرفی کند، تا بلکه اقتصاد او همراه با شهر و فرهنگ

تحولی یابند.

 


نظرات کاربران


@