باغات سبزی ذخیره فضای سبز زنده شهر

عشق و تندرستی حافظ باغات حکم آباد تبریز

تاریخ انتشار : ۰۲:۵۱ ۰۴-۰۸-۱۳۹۶

تغییر کاربری در باغات را مانع شده و برای توریست ، تور گردشی در پارک های تامین معاش ساخت دست بشر طراحی نمود و با یک استکان چای ازآنان پذیرایی کرد.باغات سبزی حکم آباد سرمایه و ثروتی بزرگ برای شهر فقیر از سبزی اند ؛ آنها را دریابیم!

تبریز امروز:

باغات حکم آباد ذخیره فضای سبز زنده تبریز

باغ سبزی حکم اباد

باغ سبزی حکم اباد

حاج محمد اصل زارع بی مثل کشاورز نمونه حکم آباد است ، باغ سبزی او همواره پر گل و زیباست. او به نام حاج محمد اللهیار و یا حاج محمد خاصه بازهم مشهور است!   

باغ سبزی حکم اباد

دو سال پیش تن خود را به تیغ جراحان سپرده است و امروز کمی خود را بی حوصله می داند، دیگر کمتر توان گل کاری را دارد ، کارگری برایش کار می کند و همین که او بتواند از کشت و برداشت سبزی فراغت یابد ، برایش بس است. اما گل کاری های زیبایش الگوی باغ داران دیگر شده است. از باغش می گوید آنرا ثمره قدرت جوانی وتندرستی وعشق می داند.

باغ سبزی حکم اباد

درآن سوی باغ نیروی مهاجم بتن و آهن در حال پیش روی است اما تا عشق است نیروی مهاجم از غلبه ناتوان خواهد بود.

باغ سبزی حکم اباد

باغات سبزی حکم آباد تبریز، برای سودجویان ثروتی باد آورده محسوب می شوند تا با تملک آنان و تغییر کاربری به اماکن تجاری و برج ثروت های باداورده را در کنار شهر خاکستری بدست آورند.

باغ سبزی حکم اباد

 

شعار تبریز 2018 اکنون بیش از دو سال است که همه جای تبریز را پر کرده است. میلیون ها تومان فقط برای نوشتن وچاپ پوسترهای بی معنی و پرهزینه صرف گردیده است تا فقط لوگوی تبریز 2018 در تبریز توزیع شود. گفته می شود به این بهانه تغییر کاربری های بسیار بوجود آمده اند.

باغ سبزی حکم اباد

باغ سبزی حکم اباد

اما میراث علم و طب، میراث صنعتی ؛ میراث طبیعی و میراث فرهنگی شهر برای مسمانان سایر کشورها همچنان پنهان باقی خواهد ماند.

می توان بجای لاله کاری های پر هزینه و بی ثمرهلندی ، به حفظ باغات سبزی تبریز پرداخت و باغات سبزی را منطقه حفاظت شده قرار داد.

باغ سبزی حکم آباد

کمیسیون ها را از تغییر کاربری در باغات دور نگه داشت و برای جهانگرد و توریست ، تور گردشی در پارک های تامین معاش ساخت دست بشر طراحی نمود و با یک استکان چای ازآنان پذیرایی کرد.

باغ سبزی حکم آباد

باغ سبزی حکم اباد تبریز

باغ سبزی حکم اباد

باغات سبزی بوستان های بدون هزینه از اموال عمومی هستند که بدون دیوار  و منت زیبایی و بهره خود را در اختیار شهر و میهمانانش قرار  می دهند.

باغات سبزی حکم آباد سرمایه و ثروتی بزرگ برای شهر فقیر از سبزی اند ؛ آنها را دریابیم!

 

توفیق وحیدی آذر


نظرات کاربران


@