روز مهر

اول مهر؛ مدرسه ماندگارفردوسی!

تاریخ انتشار : ۰۷:۵۵ ۰۱-۰۷-۱۳۹۶

شورمهر، غوغای مهر ؛ روز مدرسه است؛ کودک و نوجوان با همت برای یادگیری ساختن آینده براه افتادند و باز دوچرخه ها راه به مدرسه یافتند و.زنان و مردان آموزگار بار دیگر در تکلیفی بزرگ تعلیم و تربیت فرزندان مان را عهده دارشدند.

تبریز امروز:

اول مهر دبیرستان ماندگار فردوسی تبریز

محوطه دبیرستان ماندگار فردوسی تبریز در روز اول مهرماه

شورمهر، غوغای مهر ؛ روز مدرسه است. کودک و نوجوان با همت برای ساختن آینده براه افتادند و باز دوچرخه ها راه به مدرسه یافتند و .زنان و مردان آموزگار بار دیگر  در تکلیفی بزرگ تعلیم و تربیت فرزندان مان را عهده دارشدند.

مدرسه ماندگار فردوسی تبریز

محوطه دبیرستان ماندگار فردوسی تبریز در روز اول مهرماه

 مراسم آغاز سال تحصیلی  دردبیرستان ماندگار فردوسی تبریز

مراسم آغاز سال تحصیلی در دبیرستان ماندگار فردوسی تبریز در روز اول مهرماه همزمان با تجلیل از نمونه دانش آموزان سال گذشته!

محوطه دبیرستان ماندگار فردوسی تبریز در روز اول مهرماه

  آغاز سال تحصیلی در دبیرستان ماندگار فردوسی تبریز 

روز مهر بر همه مبارک باد!

 

توفیق وحیدی آذر


نظرات کاربران


@