عکس از توفیق وحیدی آذر

آی ایشیقیندا ، موسیقی آذربایجان و اسب ها

تاریخ انتشار : ۰۵:۵۶ ۳۱-۰۴-۱۴۰۰

من سنی گوردوم آی ایشیقین دا کونلومو وئردیم آی ایشیقین دا تئز گلدی هیجران ؛ آیریلدیق آمان آی ایشیقیندا ، آی ایشیقندا

تبریز امروز:

من سنی گوردوم آی ایشیقین دا 

کونلومو وئردیم آی ایشیقین دا

تئز گلدی هیجران ؛ آیریلدیق آمان 

آی ایشیقیندا ، آی ایشیقندا 

تئز گلدی هیجران ؛ آیریلدیق آمان 

آی ایشیقیندا ، آی ایشیقندا 

اولماسین  حسرت

گولسون محبت، آی ایشیقیندا

اولماسین حسرت

گولسون محبت، آی ایشیقیندا

یئنه گل بیزه ؛ دوراق ئوز- ئوزه

آی ایشیقیندا ، آی ایشیقندا 

یئنه گل بیزه ؛ دوراق ئوز- ئوزه

آی ایشیقیندا ، آی ایشیقندا 

یئنه گل بیزه ؛ دوراق ئوز- ئوزه

آی ایشیقیندا ، آی ایشیقندا 

 


نظرات کاربران


@