عکس هایی از کاوه وحیدی آذر

چشم اندازهایی از آجی و چوپان و گله اش

تاریخ انتشار : ۲۰:۲۳ ۳۱-۰۲-۱۴۰۰

آجی چایی از شمال تبریز و از پشت عینالی می گذرد ، چشم اندازهای آن همچنان زیبا و در میان خیل مردمان گمنام هستند .............اکنون فصل چرای دام است ، گونه های گیاهی نادر کوهستان در این چرا نابود می شوند اما تدبیری دیگر باقی نمانده است ، چون چراگاه ها به ویلا و کارخانه تبدیل شده اند و چوپان جایی را برای چرای دام نمی یابد ...

تبریز امروز:

Kaveh Vahidi Azar -  آجی- چوپان

کاوه وحیدی آذر - آجی - چوپان -1400- Kaveh Vahidi Azar

کاوه وحیدی آذر - آجی - چوپان -1400- Kaveh Vahidi Azar

کاوه وحیدی آذر - آجی - چوپان -1400- Kaveh Vahidi Azar

کاوه وحیدی آذر - آجی - چوپان -1400- Kaveh Vahidi Azarlk

کاوه وحیدی آذر - آجی - چوپان -1400- Kaveh Vahidi Azar

آجی چایی از شمال تبریز و از پشت عینالی می گذرد ، چشم اندازهای آن همچنان زیبا و در میان خیل مردمان گمنام هستند .............اکنون فصل چرای دام است ، گونه های گیاهی نادر کوهستان در این چرا نابود می شوند اما تدبیری دیگر باقی نمانده است ، چون چراگاه ها  به ویلا و کارخانه تبدیل شده اند و چوپان جایی را برای چرای دام نمی یابد ...

 

عکس ها از کاوه وحیدی آذر


نظرات کاربران


@