عکس از توفیق وحیدی آذر

چشم اندازی در عینالی در پاسداشت روز خاک!

تاریخ انتشار : ۱۷:۵۱ ۱۴-۰۹-۱۳۹۹

اینجا تبریز است ، نه چندان دور ! که اصلا نزدیک است ! سکوت کوهستان با صدای پرنده ای خوش نوا که در سرما اعجاز می کند، می شکند ! صدای پای آب می آید و می گذرد .... و بهار بعد زمستان خواهد آمد ...... بهار ، پاییز و زمستان در زیبایی فاصله با هم ندارند وقتی بتوانیم خاک را پاس بداریم !

تبریز امروز:

چشم انداز - عینالی - Eynali - Landscape- Tofigh Vahidi Azar - توفیق وحیدی آذر

اینجا تبریز است ، نه چندان دور ! که اصلا نزدیک است ! سکوت کوهستان که با صدای پرنده ای خوش نوا در سرما اعجاز می کند ! صدای پای آب می آید و می گذرد .... و بهار  بعد زمستان خواهد آمد ...... بهار ، پاییز و زمستان در زیبایی فاصله با هم ندارند وقتی بتوانیم خاک زمین را پاس بداریم !


نظرات کاربران


@