با نگاهی به نوشته ی فدریکو مایور دبیرکل پیشین یونسکو !

عملیات شاخه زیتون !

تاریخ انتشار : ۰۹:۱۶ ۲۶-۰۷-۱۳۹۹

"از آنجا که جنگ از ذهن انسان ها آغاز می شود ، دفاع از صلح نیز باید از ذهن انسان ها بنیان گیرد."

تبریز امروز:

فدریکو مایور  دبیرکل یونسکو در بین سال های 1987 تا سال 1999 بود . وی در دورانی در یونسکو دبیرکل بود که قدرت های جهانی بویژه ایالات متحده چندان علاقه ای به ایده پردازی های دبیرکل برای صلح و عدالت نداشتند . وی متن زیر را برای نشریه پیام یونسکو  بمناسبت 50 مین سالگرد تاسیس این سازمان و در مقدمه ویژه نامه نشریه پیام یونسکو نوشت . 

***

یونسکو بی درنگ در دوران پس از شش سال جنگ جهانی دوم به این منظور بوجود آمد تا تحقق بخش دور پروازترین رویاهای بشریت باشند .مردان و زنان پس از شش سال رنج ، نابودی  و فداکاری، بیش از همه چیز می خواستند از بروز جنگ جهانی سوم پیشگبری کنند. و برای این بنیان های یک صلح پایدار و همگانی را پی ریختند.

بنیانگذران یونسکو از جمله شاعران و نویسندگان بزرگ و سیاستمداران؛ به یک نتیجه بسیار مهم رسیدند که آن را در اساسنامه این سازمان نوین با این عبارات گنجاندند. " از آنجا که جنگ از ذهن انسان ها آغاز می شود ، دفاع از صلح نیز باید از ذهن انسان ها بنیان گیرد ."

این عبارتکوتاه به نحو تحسین برانگیزی تجربه دور و دراز بشر در قلمرو جنگ و صلح را خلاصه می کند  .مطالعات تاریخ منازعات عظیم گذشته - به ویژه آنان که مربوط به دوران اخیر هستند - نشان می دهد که هریک از آن جنگ ها در پی یک دوران طولانی آماده شدن و تدارک دیدن روانی و ذهنی بوده که طی ان ارتش های هر طرف به این باور رسیده اند که به جنگی لازم ، برحق و حتی مقدس دست می یازند.

چگونه آدم ها در شرایطی قرار می گیرند که حاضر می شوند انسان های دیگر را بکشند و این کار را وظیفه ی خود می پندارند؟پاسخ این است که هر یک از طرفین منازعه باید براین اعتقاد باشد  که طرف دیگر خصم بی امان است و راه دیگری جز این نمانده است که یا باید کشت و یا کشته شد .هنگامی که ما در چنین وضعیتی قرار گرفتیم آنهایی که در صف مقابل ما هستند دیگر زنان و مردانی به حساب نمی آیند که همچون ما عاشق می شوند و  رنج می برند و آرزو دارند؛  آنها تبدیل به اعضای ناشناس یک قوم مجهول و منفور می شوند. ما بهیچ وجه نباید برای شناختن آنها تلاش کنیم، به امیال و انگیزه های آنها یا ارزش هایشان پی ببریم ، باید کاملا بی خبر از چیزهایی باشیم که آنها را همچو خودمان انسان جلوه می دهد ، آنها باید بصورت بخشی از یک مجهول انتزاعی به نظر آیند؛ به صورت دشمن!

ماموریتی که از سوی جامعه جهانی بر عهده یونسکو نهاده  شده؛ در یک کلام از میان بردن این الگوهای فکری  و رفتاری و ممانعت از این است که نادانی ؛ کج فهمی و تحقیر دیگران تبدیل به سلاح جنگ بشوند و مهم تر از اینکه بتدریج و صبورانه همکاری و درک متقابل را برجای آنها بنشاند. نقش یونسکو کمک به ملت هاست تا از طریق شناخت عمیق تر آداب، آمال و آرزوهای یکدیگر ، برای هم ارزش و احترام قائل شوند - و همه این ها همراه است با کوشش مداوم برای" ایجاد عدالت، برقراری حکومت قانون و رعایت حقوق بشر و آزادی های بنیادینی که برای ملت های دنیا در نظر گرفته شده .....".

یونسکو در این پنجاه سال حیاتخود  چگونه از عهده برآمده است ؟ .........

 

فدریکو مایور 

دبیرکل یونسکو

 


نظرات کاربران


@