اثرگذاری فرهنگی بر مهره ها

شطرنج ازبک

تاریخ انتشار : ۰۶:۰۲ ۰۲-۰۴-۱۳۹۶

در شطرنج ازبک نفوذ زن در حکومت تقویت یافته است و ملکه نقش وزیر در عرصه شطرنج را دارد و به جای فیل ها دو نفر محافظ در کنار شاه و ملکه ایستاده اند!

تبریز امروز:

 

شطرنج بازی با مهره هاست؛ مهره ها چیدمان و نقش مشخص خود را دارند . هرکس با مهره های خود بازی می کند .

Uzbek Chese

 شطرنج مرد ازبک همه شان ازبک هستند.

سرباز، رخ ، فیل ، وزیر و شاه و در نهایت یک قلعه ازبکی مهره های او هستند.

در شطرنج ازبک نغوذ زن در حکومت تقویت یافته است و ملکه نقش وزیر در عرصه شطرنج را دارد و به جای فیل دو نفر محافظ در کنار شاه و

ملکه ایستاده اند .

تاثیر گذاری فرهنگی بر طراحی مهره ها براساس نگرش ها و پوشش های محلی یک دفاع فرهنگی هنرمندانه و زیبا می تواند فرض گردد

Uzbek chese

آنجا که پوشش ؛ هویت و ارزش ها خود را جلوه گر می نمایند.

این شطرنج در نمایشگاه هنر کشورهای اسلامی در تبریز از سوی ازبک ها ارائه شد.

.

کاوه وحیدی آذر

 


نظرات کاربران


@