چین و استفاده از هنر انقلاب

هنرانقلاب چین ، در مبارزه با کرونا ویروس

تاریخ انتشار : ۱۰:۲۱ ۱۴-۰۱-۱۳۹۹

شیوع کرونا ویروس در چین ، پوسترهای قدیمی سبک انقلاب و نمادهای هنری و نقاشی های عصرهنر معروف به رئالیسم سوسیالیستی جهان شرق با شعارهای جدید را بار دیگر در این کشور زنده کرد. چینی ها پوسترها و نقاشی های بعد از انقلاب را که در گسترش سارس استفاده کرده بودند، این بار برای پدیده ی بیماری زای کرونا ویروس بازسازی می کنند. موسسات چینی های ، مشابه دوران سارس در سال 2003 ، در پوسترسازی و ایجاد هیجان عمومی جهت مقابله با ویروس و ایجاد اتفاق مردمی با بکارگیری تبلیغات و هنر جهت رویدادهای جدید فعال هستند. این بار ، آنها در رسانه های اجتماعی مانند WeChat / WeiXin پوسترها را منتشر می کنند.

تبریز امروز:

پوستر چینی برای مقابله با کرونا

پوستر چینی - کرونا ویروس

 

پوستر ضد کرونایی چینی

 

پوستر چینی - کرونا ویروس

پوستر چینی - کرونا ویروس

شیوع کرونا ویروس در چین ، پوسترهای قدیمی سبک انقلاب و نمادهای هنری و نقاشی های عصر رئالیسم سوسیالیستی جهان شرق با شعارهای جدید را بار دیگر در این کشور زنده کرد . چینی ها پوسترها و نقاشی های بعد از انقلاب را که در گسترش سارس استفاده کرده بودند، این بار برای پدیده ی بیماری زای کرونا ویروس بازسازی می کنند.

پوستر ضد کرونایی چین

پوستر چینی ضد کرونا

موسسات چینی های ، مشابه دوران سارس در سال 2003 ، در پوسترسازی و ایجاد هیجان عمومی جهت مقابله با ویروس و ایجاد اتفاق مردمی با بکارگیری تبلیغات و هنر جهت رویدادهای جدید فعال هستند. این بار ، آنها در رسانه های اجتماعی مانند WeChat / WeiXin پوسترها را منتشر می کنند.

 


نظرات کاربران


@