چگونه از خود و دیگران در برابر ابتلا به عفونت کروناویروس جدید محافظت کنیم....

دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی برای مقابله با کروناویروس

تاریخ انتشار : ۰۹:۴۸ ۰۸-۱۲-۱۳۹۸

آنتونیو گوترش اعلام کرد اینجانب ضمن اینکه همکارانمان در سازمان جهانی بهداشت به تلاش های خستگی ناپذر خود در پاسخ به شیوع کرونا ویروس ادامه می دهند، مردم سراسر جهان را ترغیب می نمایم از توصیه های این سازمان پیروی نمایند. ضروری است برای گذر از شیوع کرونا ویروس به جای انگ و تبعیض به علم و حقیقت اتکا کنیم.

تبریز امروز:

آنتونیو گوترش اعلام کرد اینجانب ضمن اینکه همکارانمان در سازمان جهانی بهداشت به تلاش های خستگی ناپذر خود در پاسخ به شیوع کرونا ویروس ادامه می دهند، مردم سراسر جهان را ترغیب می نمایم از توصیه های این سازمان پیروی نمایند. ضروری است برای گذر از شیوع کرونا ویروس به جای انگ و تبعیض به علم و حقیقت اتکا کنیم.

دستورالعمل یک سازمان بهداشت جهانی مقابله با ویروس کرونا

 

دستورالمل 2  سازمان بهداشت جهانی مقابله با ویروس کرونا

دستورالمل 3  سازمان بهداشت جهانی مقابله با ویروس کرونا

دستورالمل 4  سازمان بهداشت جهانی مقابله با ویروس کرونا

دستورالمل 5  سازمان بهداشت جهانی مقابله با ویروس کرونا

دستورالمل 6 سازمان بهداشت جهانی مقابله با ویروس کرونا

دستورالمل 7 سازمان بهداشت جهانی مقابله با ویروس کرونا

دستورالمل  8 سازمان بهداشت جهانی مقابله با ویروس کرونا

دستورالمل 8  سازمان بهداشت جهانی مقابله با ویروس کرونا

دستورالمل 10  سازمان بهداشت جهانی مقابله با ویروس کرونا

 


نظرات کاربران


@