تبریز

چند نقاشی از نفیسه شه منظری

تاریخ انتشار : ۱۳:۲۲ ۲۳-۱۱-۱۳۹۸

نمایشگاه نقاشی های نفیسه شه منظری فردا مراسم اختتامیه خود را برگزار می کند ، این نمایشگاه از 19 بهمن در محل سالن نمایشگاه در اداره کل ارشاد اسلامی آغاز بکار کرده بود.

تبریز امروز:

نقاشی نفیسه شه منظری

نفیسه شه منظری- نقاشی

نمایشگاه نقاشی های نفیسه شه منظری فردا مراسم اختتامیه خود را برگزار می کند ، این نمایشگاه از 19 بهمن در محل سالن نمایشگاه در اداره کل ارشاد اسلامی آغاز بکار کرده بود.


نظرات کاربران


@