نگاهی به آثار نقاشی ماروسیا واهرامیان

نوستالژی تبریز در نقاشی های ماروسیا + ویدئو

تاریخ انتشار : ۱۰:۴۶ ۱۹-۱۰-۱۳۹۸

تبریزی را که ماروسیا در آن زندگی کرده بود و خلق و توانمندی های هنریش را با بالندگی تمام در آن به نمایش گزارده است را در نقاشی های ساده و پراحساس او می توان دریافت ، تبریزی با خانه های بزرگ و زیبا ، کوه عینالی در پس کرانه های آن ، گلدانها و گل ها، خانه ی دوستان و اساتید و حتی با نگاهی به کنسولگری را در آنها می توان دید . شهرهای آذربایجان ، دشت ها ، زیبایی جامعه ساده و شهر تمیز نمود خود را نقاشی های ماروسیا نشان می دهند . نقاشی های رنگی ماروسیا در دوران تصویر سیاه و سفید به زیبایی برای عصر حاضر تصاویر سال های پیشین و شهر تبریز را نگه داشته است.


نظرات کاربران


@