قورباغه شکارچی وموش شکار

یک بوسه ، پاسخ اجازه به ادامه حیات

تاریخ انتشار : ۱۰:۳۷ ۲۳-۰۹-۱۳۹۸

موش در مقابل تقدیر تسلیم شده است مرگ وحشی در مقابل او قرار گرفته و بی رحمانه فریاد می کشد ؛ اما ناگهان مرگ کنار می رود ؛ موش در مقابل مجری حکم مرگ به تشکر می ایستد؛ ابتدا نوازش و سپس یک بوسه !

تبریز امروز:

موش در مقابل تقدیر تسلیم شده است مرگ وحشی در مقابل او قرار گرفته و بی رحمانه  فریاد می کشد ؛ اما ناگهان مرگ کنار می رود ؛ موش در مقابل مجری حکم مرگ به تشکر می ایستد؛ ابتدا نوازش و سپس یک بوسه !

قورباغه در فکر خوردن موش

 

قورباغه ای که از خوردن موش منصرف شده است

موش در حال نوازش  قورباغه

موش در حال بوسیدن قورباغه

 یک عکاس در منطقه جنگل های جاکارتا پایتخت اندونزی سوژه عجیبی را عکاسی می کند که در آن ابتدا شکار در معرض شکارچی قرار دارد و سپس با تغییر تصمیم قورباغه شکارچی  ، دوستی صمیمی آغاز می شود. قورباغه سبز که قصد شکار یک موش سفید را داشت و زبان دراز خود را برای گرفتن آن آماده کرده بود ناگهان از این کار دست کشید. اما این پایان ماجرا نبود. پس از اینکه قورباغه از تصمیم خود برای خوردن موش منصرف می شود، موش سفید که بسیار ترسیده بود و چشمان خود را بسته و می لرزید با کشیدن دست روی سر قورباغه از اینکه او را نخورده تشکر می کند و سپس بوسه ای بر گونه قورباغه می زند!

قورباغه ها موش ها را می خورند اما مشخص نیست که چرا این شکارچی تصمیم خود را عوض کرده است. عکاس این صحنه می گوید این لحظه بی نظیر است. نشان می دهد که چگونه هرکسی می تواند دوست باشد حتی افرادی که ممکن است از آنها متنفر بود.


نظرات کاربران


@