عینالی بر روی باغمیشه فرو ریخت

هشدار برای یک بلا

تاریخ انتشار : ۱۱:۳۳ ۲۹-۰۶-۱۳۹۸

کوه ترک خورده بود ، باورم نمی شد ، آیا ترک خوردگی تازه بود یا مربوط به سال های قبل ؟ با پسرم در کنار کوه ایستادیم ، زاویه ی نور مانع از برداشتن عکس بود، اما ترک کاملا دیده می شد، تصمیم گرفتم عصر برای برداشتن عکس به پای کوه بروم و حتی در همان محل از کوه بالابروم ! اما نتوانستم! دو روز بعد خبرها ماجرای ریزش را اعلام شد، کوه که با صورت قائم و بدون کمتری زاویه و شیب برش یافته بود ، تا یک خیابان باریک در مجاورت آخرین خانه ها احداث شود، ریزش کرده بود! همه چیز ممکن بود! ریزش بر روی ماشین ها و انسان ها !کوه فرو ریخته به خانه ها برخورد کرده بود و ..... بلایی رسیده بود ، به خیر گذشت ! اکنون آن بلا به یک هشدار تبدیل شده است .

تبریز امروز: 

کوه ترک خورده بود ، باورم نمی شد ، آیا ترک خوردگی تازه بود یا مربوط به سال های قبل ؟ با پسرم در کنار کوه ایستادیم ، زاویه ی نور مانع از برداشتن عکس بود، اما ترک کاملا دیده می شد، تصمیم گرفتم عصر برای برداشتن عکس به پای کوه بروم و حتی در همان محل از کوه بالابروم ! اما نتوانستم! دو روز بعد خبرها ماجرای ریزش را اعلام شد، کوه که با صورت قائم و بدون کمتری زاویه و شیب برش یافته بود ، تا یک خیابان باریک در مجاورت آخرین خانه ها احداث شود، ریزش کرده بود! همه چیز ممکن بود! ریزش بر روی ماشین ها و انسان ها !کوه فرو ریخته به خانه ها برخورد کرده بود و ..... بلایی رسیده بود ، به خیر گذشت ! اکنون آن بلا به یک هشدار تبدیل شده است .

 ***

سال ها پیش شهردار تبریز که آن زمان رییس سازمان نظام مهندسی بود ، کنفرانسی را در موضوع گسل و ساخت و سازها در تبریز برگزار کرده بود که خود نیز جزو سخنرانان بود، ماجرای شمال شهر تبریز سال هاست که موضوع مطروحه در کلیه مباحث  شهری تبریز است ؛ آیا احداث شهرک و سپس توسعه آن و در هم تنیدگی ساختمان ها و پرکردن دره ها و بارگذاری بر روی لایه ها در شهرتبریز، صحیح بوده اند؟

***

کوه عینالی در صورت دست نخورده ماندن ، بکرترین و زیباترین تصاویر را برای شهروندش و هر ناظری دیگر دارد، اما صاحب موقت اختیار یعنی کارمندانی که چندین سال کوتاه را امکان فرمانروایی بر طرح های شهری دارند؛ با ایجاد طرح های گوناگون و اقدامات بی مسئولانه، آثار زشت ماندنی خود را بر تبریز می گذارند.

 

 

نظرات کاربران


@