تبریز

جشن پانزدهمین سال تاسیس موزه زنده سفال با نمایشگاه آثار سفالین مشبک

تاریخ انتشار : ۱۶:۲۸ ۱۰-۰۶-۱۳۹۸

موزه سفال تبریز 15 سال قبل با همت استاد فریده تطهیری مقدم و جمعی از هنر و فرهنگ دوستان شهر در امر آموزش و مدیریت جریانی آغاز بکار کرد که امروز با هویت و بلوغ بالا هنر دستان توانمند هنرمندان و صنعتگران خود را در یک هنر ظریف به نمایش می گذارد. موزه زنده سفال تبریز نه تنها توانسته است میراث سفال خاک سفید زنوز را حفظ کند بلکه محل حیات اجتماعی هنرمندان و بویژه بانوانی گردد که امکانی برای بروز قابلیت های هنرمندانه خود را کمتر می داشتند. مکتب تبریز سفال اکنون در این محل در حال تقویت است ، گاه مکتب تبریز در مینیاتور، گاه فولکلور و گاه هنر مدرن نمودهای خود را در همراهی با این هنر نشان می دهند که در نهایت این ساختار هنری می تواند هنرصنعت بومی را شکل دهد و رشدی با معنی و بی کران و بدون تصور را داشته باشد.

تبریز امروز:

آثارمشبک سفالین - تبریز

موزه سفال تبریز 15 سال قبل با همت استاد فریده تطهیری مقدم و جمعی از هنر و فرهنگ دوستان شهر در امر آموزش و مدیریت جریانی آغاز بکار کرد که امروز با هویت و بلوغ بالا هنر دستان توانمند هنرمندان و صنعتگران خود را در یک هنر ظریف به نمایش می گذارد.

 

موزه زنده سفال تبریز نه تنها توانسته است میراث سفال خاک سفید زنوز را حفظ کند بلکه محل حیات اجتماعی هنرمندان و بویژه بانوانی گردد که امکانی برای بروز قابلیت های هنرمندانه خود را کمتر می داشتند.

 

مکتب تبریز سفال اکنون در این محل در حال تقویت است ، گاه مکتب تبریز در مینیاتور، گاه فولکلور و گاه هنر مدرن نمودهای خود را در همراهی با این هنر نشان می دهند که در نهایت این ساختار هنری می تواند هنرصنعت بومی را شکل دهد و رشدی با معنی و بی کران و بدون تصور را داشته باشد.

آثار مشبک سفالین در تبریز

 

آثار مشبک سفالین - تبریز

آثار مشبک سفالین - تبریز

 انجمن سفال و موزه زنده سفال قدم های مثبت برای ایجاد درامد از طریق هنر و ایجاد آرامش و ارزش های انسانی در شهر را بر داشته اند که امری خطیر بوده است.

در این مراسم از لوح یادمان 15 مین سالگرد تاسیس نیز رونمایی گردید ، این لوح به شکل بشقابی است ، این بشقاب با الهام از فیروزه تبریز ، مسجد کبود توسط خانم ملیحه باقری طراحی و اجرا گردیده است.، تکنیک اجرای نقش ، به صورت نقاشی زیرلعابی ،خطاطی ،اجرای آرم انجمن بروش برچسب و دور با لاستر طلا می باشد؛ قطر بشقاب 30 سانتی متر بوده و و از مخلوط خاک سفید با برداشت سنتی از منطقه زنوز مرند  و پودر شیشه ساخته شده است.

چرخکاری بشقاب کار ناهید فریدی بوده که با سه بار پخت مراحل اجرای آن تکمیل شده است.

خام پخت اپر 950 درجه ، لعاب پخت 1050 درجه و لاستر و برچسب آن 750 درجه سانتی گراد می باشد.

 


نظرات کاربران


@