فضای سبز یا فضای سنگ

حذف چمن - کاشت سنگ ریزه

تاریخ انتشار : ۱۵:۵۵ ۰۲-۰۲-۱۳۹۶

اگر درختی کاشته می شود در میان چمن کاشته شود آن هم نه درختان کوتوله و قد کوتاه و پیوندی بلکه درختان تبریزی قدبلند به احترام مردم بلند همت تبریز!

تبریز امروز:

سازمان پارک ها و فضای سبز؛ کم کم در تبریز می تواند کلمه سفید و یا  رنگ های دیگر را نیز به نام خود اضافه کند، هرجا که چمن دیده می شود؛ برداشته شده و اغلب  سنگ ریزه های سفید و گاه نقوش لاتین مانند 2018 و با نمادهای تیم های فوتبال جایگزین آن می گردد.

 

علاقه ای هم به نمایش نمادهای فرهنگی یا هنری دراین سنگ نقاشی های جایگزین چمن های شهر نیست ! مثل اینکه تیم فوتبال سمبل شعور و شهروندی شهر تبریز است.

 

 آنچه که به صوت غیر رسمی عنوان شده است ، همان حفظ منابع آب است؛ منابع آبی که در آبیاری فضای سبز می تواند از پساب تصفیه شده ، آب های سطحی نفوذ یافته در زمین و در نهایت آب خام بهره مند باشد.

 

صرفه جویی در مصرف منابع آب امری صحیح است اما به قول معروف صرفه جویی نه عدم مصرف! و حذف فضای سبز ! بلکه مصرف صحیح مد نظر است. آبیاری در شهر تبریز سال هاست به صورت دستی و سنتی انجام می گیرد و نمی توان تصوری از میزان نیاز به آب شهر داشت.

 توسعه چمن کاری به همراه نابود سازی باغات سبز تبریز و سپس نابود کردن چمنی که با هزینه های بسیار بالا کشت شده بودند، اکنون نمود زشت خود را نشان می دهد که نمایشی  از سال ها بی برنامگی در حفظ و ارتقا فضای سبز شهر بوده است ، آنچنان که زمانی در زخمی کردن نهال ها و درختان  و پلاک کوبی روی آنها، سازمان پارک ها طراح و مجری گردید .

  

چمن کاشته شده نیز هرگز توسط ساکنین شهر اجرا نشده است بلکه خود سازمان پارک ها در این امر طراح ومجری بوده است و اگر حفظ منابع آبی مطرح است ، این موضوع مربوط به امسال نیست ؛ آبیاری قطری ، بارانی و دیگر روش فنی برای مصرف کم مدت هاست که ابداع شده اند .

 سال گذشته درختان مسن و تنومند جاده ائل گلی توسط پیتزا فروش قطع و سپس با فشار افکار عمومی درختان قد کوتاه به جای آنها نشانده شده اند تا نمای پیتزا فروشی پنهان نماند. درختان باغ بنکداریان به سادگی و بدون حس درد شهر با گذر دادن خیابانی قطع شدند و .........اکنون نوبت به چمن رسیده است تا با از بین بردن آن ، در تصویر پردازی های مضحک دیوارهای شهری فقط رنگ سبز آن را ببینیم! 

می توان فضای چمن را به حال خود رها ساخت، آنها خود را با شرایط وفق خواهند داد و اگر درختی کاشته می شود در میان آنان کاشته شود آن هم نه درختان کوتوله و قد کوتاه و پیوندی بلکه درختان تبریزی قدبلند به احترام مردم بلند همت تبریز! 


نظرات کاربران


@