مته تورک اوغلو Mete TÜRKOĞLU - ایغدیر

نقش کرکس ها در طبیعت

تاریخ انتشار : ۰۹:۵۵ ۰۹-۰۵-۱۳۹۸

کرکس ها با برداشتن و خوردن لاشه موجودات مرده و پوسیده در طبیعت، و همچنین تشکیل آخرین حلقه ای از عملکرد های زیست محیطی پرندگان، از گسترش باکتری های فاسد و میکروب ها جلوگیری می کند. کرکس ها وظیفه اصلاح و تمیزی را در محیط زیست عهده دار هستند، جایی که هزاران گونه زنده در جهان برای بقا می جنگند.

 تبریز امروز:

کرکس ها  با برداشتن و خوردن لاشه موجودات مرده و پوسیده در طبیعت، و همچنین تشکیل آخرین حلقه ای از عملکرد های زیست محیطی پرندگان، از گسترش باکتری های فاسد و میکروب ها جلوگیری می کند.

کرکس ها وظیفه اصلاح و تمیزی را در محیط زیست عهده دار هستند، جایی که هزاران گونه زنده در جهان برای بقا می جنگند.کاری که چندان قابل تصور به نظر نمی آید.

کرکس ها که وظیفه تمیز و نابودسازی سیستم طبیعی جهان را بر عهده دارند در طول هزاران سال تحولات مختلفی را متحمل شده اند، آنها با خوردن موجودات مرده و محافظت از طبیعت در برابر آلودگی ها، بوها و واگیری میکروب ها عمل کرده اند اما هنوز با آنان به عنوان موجودات غیر لازم توسط انسان های امروزین رفتار و برخورد می شود.

کرکس ها نابود کننده های طبیعی هستند. این حیوانات لاشه موجودات مرده را  می خورند و با این عمل خود و با خوردن لاشه موجودات مرده از بروز بیماری های واگیر، بو و آلودگی جلوگیری می کنند. بنابراین ، آنها گروه های موجودات مضر و خطرناک موجود در این لاشه ها را کنترل می کنند. اما زیستگاه این پرندگان که عادت به زندگی با مردم ندارند ، هر روز در حال کوچک شدن هستند.

آنها حتی خودسرانه کشته می شوند. همه موجودات زنده در طبیعت یک مأموریت دارند. کرکس ها از روزی که بدنیا آمدند لاشه مردگان را می خورند و وظیفه محافظت از موجودات طبیعت را بر عهده می گیرند. 

 براساس مطالعات انجام شده در اسپانیا ، پاکسازی طبیعت از لاشه حیوانات مرده توسط کركس ها موجب بیش از یک ميليون يورو صرفه جویی شده است . زیرا در صورت عدم وجود کرکس ها، برای جمع آوری و دفع لاشه حیوانات در دشت ها و مناطق باز به نیروی کار ویژه و ابزارهای خاصی نیاز است. کرکس ها توانایی تحمل سموم باکتریایی موجود در گوشت پوسیده را دارند. ترشح بسیار اسیدی در معده کرکس حتی مقاوم ترین اسپورها را نیز می کشد. کرکس ها لاشه ها را تخلیه می کنند ، باعث کاهش باکتری های بیماری زا و در نتیجه کاهش سرعت بیماری ها می شوند.

متأسفانه ، جمعیت کرکس های جهان به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. در دهه 1990 جمعیت کرکس در هند از بین رفت  . دلیل آن استفاده از دیکلوفناک در میان طبیعت و دام ها بود که باعث نارسایی کلیه در کرکس ها گردید. با ناپدید شدن کرکس ها، میزان پوسیدگی ناشی از زمان افزایش یافته است ، بنابراین تعداد سگ های وحشی و موش ها نیز زیادتر شده اند. براساس مطالعات انجام شده در هند تعداد سگ های وحشی یک منطقه دراین کشور 20 مرتبه افزایش یافته است.

افزایش و رشد بردارهای بیماریهای بالقوه. و شیوع طاعون بوبونیک در 1994 در غرب هند ، که موجب هزینه دو میلیارد دلاری برای هند گردید. باعث افزایش بیماری هاری و مرگ 54 نفر شد. براثر حذف کرکس ها از اقلیم در بین سالهای 1992 تا 2006 حدود 48 هزار مورد مرگ ناشی از هاری در محیط زیست اضافه گردید و اقتصاد هند 34 میلیارد دلار خسارت دید.

اگرچه دیکلوفناک در هند و پاکستان ممنوع است ، اما اخیراً استفاده از آن در تانزانیا تصویب شده است. هزاران کرکس آفریقایی به دلیل مصرف لاشه مسموم شده جان خود را از دست داده و اکنون جمعیت آنها در صحرای آفریقا در حال فروپاشی است.

 

نوشته و عکس ها از : مته تورک اوغلو

 ویرایش و ترجمه کاوه وحیدی آذر

AKBABALARIN DOĞAYA KATKISI

Ziraat Mühendisi Mete TÜRKOĞLU

Akbabalar, kuşların ekolojik işlevlerinin son halkasını oluşturmalarının yanı sıra doğada ölmüş ve çürümeye başlamış canlıları tüketerek, çürükçül bakterilerin ve mikropların ortama yayılmasını önler.   

Doğadaki binlerce canlı türünün yaşama savaşı verdiği dünyamızda çöpçülük görevini üstlenen akbabalar, sanılanın aksine doğanın olmazsa olmazlarından biri.

Binlerce yıldır çeşitli evrimler geçiren dünyanın doğal sisteminin çalışmasında yok edici görevini üstlenen akbabalar, bu süreç içerisinde ölü canlıları yiyerek, doğayı salgın hastalıklardan, pis kokulardan ve kirlilikten korumasına rağmen, günümüz insanı tarafından gereksiz bir canlıymış muamelesi görüyor.

“Akbabalar doğal yok edicilerdir. Ölen canlıların leşlerini yiyen bu hayvanlara, halk arasında olsa da olur olmasa da gözüyle bakılıyor. Ancak onlar, ölü canlıların leşlerini yiyerek salgın hastalıkların, pis kokuların ve kirliliğin oluşmasını önlüyorlar. Böylece, bu leşlerin üzerinde üreyebilecek zararlı canlıların da popülâsyonunu kontrol altına almış oluyorlar. Fakat insanlarla iç içe yaşamaya alışkın olmayan bu kuşların yaşam alanları her gün daralıyor.

Hatta keyfi olarak öldürülüyorlar. Doğadaki tüm canlıların bir görevi var. Akbabalar da dünyaya geldikleri günden itibaren ölüleri yiyerek, doğanın çöpçülüğü görevini üstleniyorlar.”

Akbabalar, İspanya’da karkas temizleme hizmeti, tek başına 1 milyon evroluk tasarruf sağlamıştır; çünkü akbabalar olmasaydı açık alanda ölen hayvan leşlerinin toplanması ve bertaraf edilmesi için belli bir işgücü gerekecekti.  Akbabalar, çürüyen etteki bakteri toksinlerine tolerans gösterme ve zehrini giderme özelliğine sahiptir. Akbaba midesindeki aşırı asidik salgı en dayanıklı sporları dahi öldürmektedir. Akbabalar karkasları tüketerek patojenik bakterileri azaltmakta ve böylece hastalık oranını düşürmektedir.

Ne yazık ki, Eski Dünya akbaba populasyonları önemli ölçüde azalmıştır. 1990’lı yıllarda Hindistan’da akbaba populasyonu çökmüştür. Sebebi de, akbabalarda böbrek yetmezliğine sebep olan diklofenak ilacının çiftlik hayvanlarında kullanılmasıdır. Akbabaların yok olmasıyla çürüyen hayvan karkasları artmış, dolayısıyla da yabani köpek ve fare sayısı yükselmiştir. Hindistan’daki bir çöplükte yabani köpek sayısı 20 kat artmıştır.

Bu potansiyel hastalık vektörlerinin artışı; kuduz hastalık oranının yükselmesine ve 54 insanın ölümüyle sonuçlanan ve Hindistan’a 2 milyar dolara mal olan Batı Hindistan’daki 1994 bubonik veba salgınına muhtemel nedenidir.   akbabaların yok oluşunun 1992-2006 yılları arasında yaklaşık 48,000 ilave kuduz hastalığı ölümünün görülmesine ve Hindistan ekonomisinin 34 milyar dolarlık bir hasara uğramasına neden olmuştur.

Diklofenak Hindistan ve Pakistan’da yasaklanmış olsa da, kısa zaman önce Tanzanya’da kullanımına izin verilmiştir. Zehirli karkas tüketiminden dolayı binlerce Afrika akbabası ölmüş ve günümüzde Sahra altı Afrika’da populasyonları çöküş göstermektedir.

 


نظرات کاربران


@