افسانه سنگ ها و نگاره ها

شهر یری

تاریخ انتشار : ۰۰:۴۱ ۲۶-۰۸-۱۳۹۷

چشمانی باز، موهایی ریخته بر روی گوش ها ، اما بدون دهان ، دست ها آویزان و گاه با یک شمشیر؛ این ها تصاویر نقش بسته بر روی ده ها سنگی هستند که در میان آنان فقط یک زن حق سخن گفتن دارد. کوهستانی بسیار آرام و پر رمز و راز ، چشم اندازهایی بسیار زیبا ، شکاف دره هایی خیال انگیز و مسیری ساکت و آرام از میان باغات و تاکستان های سرزنده روستای پیرازمیان، مسیر سرزمین و سکونت گاه انسان هایی است که ما هنوز نمی دانیم از کجا آمدند و به کجا رفتند.

تبریز امروز:

چشمانی باز، موهایی ریخته بر روی گوش ها ، اما بدون دهان ، دست ها آویزان و گاه با یک شمشیر؛ این ها تصاویر نقش بسته بر روی ده ها سنگی هستند که در میان آنان فقط یک زن حق سخن گفتن دارد.

 ویدئو از محوطه باستانی شهر یری 

شهر یری - سنگ نگاره

شهر یری - سنگ نگاره

کوهستانی بسیار آرام و پر رمز و راز ، چشم اندازهایی بسیار زیبا ، شکاف دره هایی خیال انگیز و مسیری ساکت و آرام از میان باغات و تاکستان های سرزنده روستای پیرازمیان، مسیر سرزمین و سکونت گاه انسان هایی است که ما هنوز نمی دانیم از کجا آمدند و به کجا رفتند.

روستای پیرازمان

روستای پیرازمان

با ما چه ارتباطی دارند، ایا آنان را می توان شناخت ؟

***

شهر یری - سنگ نگاره

سال ها پیش یک هیئت باستان شناسی ، شهر یری را از زیر خاک بیرون کشید؛ آثار آن که بیش از 8 هزار سال پیشاز میلاد مسیح در زیر زمین و در آغوش مادر زمین سالم باقی مانده بودند بروی زمین آورده شدند و در کمتر از 50 سال همه آنان را در معرض آسیب عوامل طبیعی و غیر طبیعی و در معرض نابودی قرار دادند.

گل سنگ روی سنگ نگاره

گل سنگ ها روی سنگ نگاره

گل سنگ روی سنگ مگاره شهر یری

گل سنگ بر روی سنگ ها نشست ، باد، تند باد، باران ، برف ، خورشید ، سرما و گرما ، کودک و مرد بی احتیاط و سارق و عوامل طبیعی فرسایش یعد از رستن بر روی زمین شهر یری را در تهدید خود قرار داد.

***

سنگ نگاره

شهر یری نماد تمدن انسانی در کنار رودخانه و دشت عظیمی در نزدیکی مشکین شهر است که بها و قیمت آن بسیار است،

این یک گنجینه است، غیر قابل قیمت گذاری است ، ثروتی پایان ناپذیر ! و تعجب در بی مهری به آن !

سنگواره

سنگ نگاره

سنگ نگاره یری شهر

سال ها و قرن ها مادر زمین آثار مادی و معنوی اقوامی پنهان از چشم تاریخ را با مهر بسیار سالم نگه داشته بود. حال چه ساده ، انسان آن را در معرض تاراج فرسودگی و خطا قرار داده است

 

توفیق وحیدی آذر


نظرات کاربران


@