کوتاه مدتی با نگارگر رحیم عظیمی

روحی والاتر از حسم

تاریخ انتشار : ۱۹:۵۰ ۰۸-۱۲-۱۳۹۵

از شادمانی و هیجان قطره اشکم در کنار تابلو افتاد ؛ و من با آن قطره اشک، رنگ را بر تابلوزدم و کار را ادامه دادم

تبریز امروز –  هنر و فرهنگ: زمانی که روح انسانی عظیم و بزرگ باشد جسم در سایه قرار می گیرد! و جسم با توانمندی روح به اوج می رسد! قلم بر روی رنگ می نشیند و اندک اندک روی لوح رنگ حیات می باید و تو تصویری از آفرینش و دمیدن روح را بر خطوط به چشم می بینی!  این دیگر جسم نیست که بر روی لوح رنگ می پاشد ، این تجسمی از خلق شدن است. 

 

 

 

با متانت و قدرت بسیار وارد سالن گردید؛  با سلامی به دوستانش در جایش نشست .از او راجع به تابلوی دایره نوازش پرسیدم ؛ گقت  تابلو امروز از تهران برگشته است و به این علت برای نمایشگاه تبریز نیاورده ام! می خواست کارگاه نقاشی را در نمایشگاه برپا دارد.

 

برادرش همراهش بود.  قلم را با انگشتان پا گرفت ، آبرنگ را با قلم به هم زد و رنگ را آماده کرد و نگارگری یک تابلو دیگر رحیم عظیمی آغاز شد.

رحیم عظیمی متولد 1370 در روستای عیش آباد مرند است ؛ تا دیپلم در مرند تحصیل کرده است ، برای آموزش نقاشی و نگارگری در تبریز حاضر شده است . اکنون دوره کارشناسی را تمام  کرده و به فکر کارشناسی ارشد در نگارگری است.

ده ها نمایشگاه انفرادی و جمعی ثمره کار اوست ؛ اخیرا اثر نگارگری  "دایره نواز "ش ؛ از رتبه های برتر را در کشور کسب کرده است و رحیم ، استاد جوان برای رفتن  به نمایشگاهی در قزاقستان خود را آماده می کند !

از او راجع به یکی از تابلو هایش می پرسم ؛ من آن تابلو را با ظرافت های بسیارش دوست داشته ام !

می گوید :وقتی کار در مراحل انتهایی اش بود و تصویر روح یافته بود ، از شادمانی و هیجان  قطره اشکم در کنار تابلو افتاد ؛ و من با آن قطره اشک، رنگ را بر تابلوزدم و کار را ادامه دادم ، آن تابلو  را از من خواستند؛ می خواستند در خارج از کشور نگهداری اش کنند ؛ اما من توان فروش را برای آن نیافتم !

از دل تنگی اش برای" سیمرغ" تابلوی سفر کرده اش می گوید ؛  فروش تابلوهایش را بسیار مشکل  می داند، چگونه می توان  به احساس قیمت گذارد؛ چگونه می توان کار و احساس را فروخت !

Rahim Azimi

در وادی هفت هنر نقاشی و اثر آن برای هنرمند آفریننده اش در عرضه اش به دوستداران جایگاهی متفاوت می یابد ، صدا ، موسیقی ، نوشتار به سادگی می توانند در اختیار مخاطب باشند ، اما اصل اثر در نقاشی یگانه است و ماجرای خاص خود را دارد.

 

 

گل در بر و مِی در کف و معشوق به کام است   سلطان جهانم به نین روز غلام است  «غزلیات حافظ»

رحیم عظیمی یکی از فاتحان قله های رفیع تلاش، جوانی متواضع است ، اراده در او معنی دیگر دارد و بسیاری براین باورند او هم از قهرمانان "اراده و آفرینش" در این مرز و بوم است.

که خداوند را همواره پشتیبان خود دیده است.

 

توفیق وحیدی آذر 


نظرات کاربران

با سلام دستتان درد نکند. عالی بود

رحیم چرخی

@