حیات پر تلاطم!

جوجه های رنگی تبریز!

تاریخ انتشار : ۱۵:۲۸ ۳۰-۰۱-۱۳۹۷

جوجه رنگی یک موجود "چند روز زنده " است که با فصل بهار عرضه آن بیشتر می شود! برای اینکه بیشتر جلب نظر کند ، الوان می شود ، شاید مش هم بگذارد! اما در هر حال یک حیات زنده است که عشق زیستن در وجودش است. کودکان در بازار دور و برش جمع می شوند تا به این موجود معصوم نگاه کنند ؛ که بقای زندگی اش در دست خریدار او است!

تبریز امروز:

جوجه های رنگی

 جوجه رنگی یک موجود "چند روز زنده " است که با فصل بهار عرضه آن بیشتر می شود! برای اینکه بیشتر جلب نظر کند ، الوان می شود ، شاید مش هم بگذارد!

اما در هر حال یک حیات زنده است که عشق زیستن در وجودش است. کودکان در بازار دور و برش جمع می شوند تا به این موجود معصوم نگاه کنند ؛ که بقای زندگی اش در دست خریدار او است!

 جوجه های رنگی

دختر کوچولو در تماشا و آرزوی داشتن یک اسباب بازی زنده!
 
جوجه های رنگی
 
جوجها شیطنت هم می کنند!
جوجه های رنگی
 
   جوجه ها در حال بازی با هم هستند!

و آین جوجه ها چقدر مانند کودکان بامزه و دارای شیطنت هستند!

جوجه های رنگی

راستی نگاه آنان به زندگی چگونه است؟ و حقوق آنان در حیات زمینی چگونه تعیین شده است؟

 
 کاوه وحیدی آذر
 

نظرات کاربران


@